Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chỉ chia sẻ sự giàu có, nhưng còn cho người đó biết về chính bản thân họ.

Benjamin Disraeli (1804-1881)
EMTY.ORG - Sơ lược dữ kiện:

 • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 271
 • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 771
 • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 897
 • ♥ Tin tức, chuyên đề... 12003
 • ♥ Thư viện hình ảnh: 16127
 • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 874
 • ♥ Video: 946
 • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed -
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31)
THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY

(Mc 12,28b-34)

KÍNH MẾN THIÊN CHÚA VÀ YÊU THƯƠNG ANH EM


Suy niệm: Tuân giữ lề luật cho trọn vẹn với người Do Thái ngày xưa là điều vô cùng khó khăn, vì họ như bị lạc vào “mê hồn trận” của một rừng luật lệ. Bài Tin Mừng hôm nay như một câu trả lời chính xác về đâu là cốt lõi của lề luật cho anh em Do Thái giáo ngày xưa và cho người tín hữu chúng ta hôm nay. Điều luật quan trọng nhất chúng ta phải ghi nhớ là mến Chúa - yêu người. Thực thi việc mến Chúa - yêu người là đã sống trọn vẹn đời sống đức tin. Bộ lề luật tóm gọn nơi chữ “YÊU” có vẻ ngắn gọn, đơn giản, nhưng để sống trọn vẹn được chữ “YÊU” ấy là cả một kỳ công! Một khi đã thấy, đã “ngộ” được điều cốt yếu rồi, ta sẽ không “sa đà” vào những thủ tục, luật lệ khác, nhưng chỉ chú tâm điều chính yếu thôi.

Mời bạn: Bài giáo lý vỡ lòng là MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI. Thế nhưng, phải chăng còn có một quảng cách khá xa  giữa biết và làm, giữa tri và hành khi bạn chưa thuộc bài giáo lý vỡ lòng này?

Chia sẻ: Trong đời sống đạo hàng ngày, bạn thấy việc tuân giữ điều răn yêu thương này khó ở phần nào, phần mến Chúa hay phần yêu anh em?

Sống Lời Chúa:  Cuộc sống hàng ngày của tôi là cuộc sống với Chúa và với anh em, chị em. Do đó, tôi cố gắng sống tình yêu thương, như là dấu chỉ giúp người khác nhận ra rằng tôi đang thuộc về Đức Kitô, và cũng là dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa thật sự đang hiện diện trong cuộc sống mình.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Kính Mến.Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 3
Thứ sáu 01-03-2013 Thứ sáu, sau CN 2 MC “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (Mt 21,38)
Thứ bảy 02-03-2013 Thứ bảy, sau CN 2 MC “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng Cha” (Lc 15,18)
Chúa nhật 03-03-2013 Chúa Nhật 3 MC ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ (Lc 13,7)
Thứ hai 04-03-2013 Thứ hai, sau CN 3 MC “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24)
Thứ ba 05-03-2013 Thứ ba, sau CN 3 MC Tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ” (Mt 18,26-27)
Thứ tư 06-03-2013 Thứ tư, sau CN 3 MC “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17)
Thứ năm 07-03-2013 Thứ năm, sau CN 3 MC “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 11,20)
Thứ sáu 08-03-2013 Thứ sáu, sau CN 3 MC “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31)
Thứ bảy 09-03-2013 Thứ bảy, sau CN 3 MC “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14)
Chúa nhật 10-03-2013 Chúa Nhật 4 MC ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ (Lc 15,18-19)
Thứ hai 11-03-2013 Thứ hai, sau CN 4 MC … “Xin Thầy xuống cho, kẻo cháu nó chết mất”… “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về” (Ga 4,49-50)
Thứ ba 12-03-2013 Thứ ba, sau CN 4 MC Người Do Thái chống đối Đức Giêsu, vì Ngươi hay chữa bệnh ngày sabát (Ga 5,16)
Thứ tư 13-03-2013 Thứ tư, sau CN 4 MC “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống ấy cho ai tuỳ ý” (Ga 5,21)
Thứ năm 14-03-2013 Thứ năm, sau CN 4 MC “Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36)
Thứ sáu 15-03-2013 Thứ sáu, sau CN 4 MC “Các ông biết tôi ư?... Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi” (Ga 7,28-29)
Thứ bảy 16-03-2013 Thứ bảy, sau CN 4 MC Họ hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7,40-53)
Chúa nhật 17-03-2013 Chúa Nhật 5 MC Chúa nhật v, MC - C
Thứ hai 18-03-2013 Thứ hai, sau CN 5 MC “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7)
Thứ ba 19-03-2013 Kính Thánh Cả Giuse “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20)
Thứ tư 20-03-2013 Thứ tư, sau CN 5 MC Đức Giêsu nói: “Nếu anh em ở lại trong lời của Tôi, thì anh em thật là môn đệ Tôi; anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32)
Thứ năm 21-03-2013 Thứ năm, sau CN 5 MC “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51)
Thứ sáu 22-03-2013 Thứ sáu, sau CN 5 MC “Tôi là người Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian… Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,35.38)
Thứ bảy 23-03-2013 Thứ bảy, sau CN 5 MC “Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,50)
Chúa nhật 24-03-2013 Chúa Nhật Lễ Lá CN Lễ Lá
Thứ hai 25-03-2013 Thứ 2 Tuần Thánh Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm (Ga 12,3)
Thứ ba 26-03-2013 Thứ 3 Tuần Thánh “Thật, Thầy bảo thật anh em: Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21-33)
Thứ tư 27-03-2013 Thứ 4 Tuần Thánh “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” (Mt 26,23)
Thứ năm 28-03-2013 Thứ 5 Tuần Thánh Và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)
Thứ sáu 29-03-2013 Thứ 6 Tuần Thánh Chúa nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
Thứ bảy 30-03-2013 Vọng Phục Sinh “Ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi!” (Lc 24,12)
Chúa nhật 31-03-2013 Đại Lễ Phục Sinh" “Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2013
Ý Chung
Cầu cho con người thêm tôn trọng thiên nhiên khi ý thức rằng toàn thể công trình tạo dựng của Chúa đã được trao phó cho mình.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho các giám mục, linh mục và phó tế được nhiệt tâm loan báo Tin Mừng đến khắp cùng trái đất.
Xem tin - bài theo ngày
  « March 2013 »  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
Giã từ
Nghĩa vụ và cuộc sống
Xuân đến
5 triệu con chim bay về Roma vào các buổi tối mùa đông
Dâng lễ Ngày Xuân
Xuân và vũ điện Slowrock
Xuân mới về
Thế giới tưng bừng đón Năm mới 2013
Thế giới đón Năm mới 2013
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (1)
  Trở về
  Chiếc bình nứt
  Một câu nói dịu dàng
  Điểm sáng sau thất bại
  Một ly sữa
  Huân chương và đồ chơi
  Sự nhầm lẫn ý nghĩa
  Cây lộc vừng
  Ba người thầy vĩ đại
  Bạn đồng hành
  Bí quyết để có niềm vui
  Cậu bé thông minh
  Sự bình yên
  Hoa hồng tặng mẹ
  Lời hứa
  Sức mạnh của niềm tin
  Báu vật tiềm ẩn
  Lời nhắn gửi muộn màng
  Đoá hoa tình yêu
  Đôi mắt của mẹ
  Sự sẻ chia đáng quý
  Hãy là chính mình
  Cho và nhận
  Sức mạnh của niềm tin
  Lòng nhân ái thực sự
  Biểu giá cho tình mẹ
  Lời hứa
  Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn
  Cậu bé thông minh
  Con vẹt xanh
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
H2O NEWS
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ngày 11-2-2013, ĐGH tuyên bố thoái vị và Tòa Thánh Phêrô sẽ trống tòa từ ngày 28-2-2013 cho đến khi có Giáo hoàng mới.
Xem thời tiết
People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 558
Members RSS Feeders: 176
Total Users Tổng cộng: 734
  BBT: Offline
Last 7 days: 70,174
Số lượt truy cập:
6,650,996
Đang sử dụng: Unknown
Version: 0
Từ Điển Online:     

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@