Everything Meaning To You
emty.org
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed -
Chúa Giêsu bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2)
Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Lc 10,1-9

Xin thêm thợ gặt

Suy niệm: Theo niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2004, Giáo phận Đà Nẵng có 57.879 tín hữu trên tổng dân số là 2.344.000 người, đạt tỷ lệ khoảng 2,5%. Theo lịch Công giáo năm 2010 dân số Công giáo của Giáo phận Đà Nẵng là 66.117 tức là hơn 2,8% của 2.306.573, tổng dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tính đến sau cuộc tổng điều tra dân số cả nước ngày 1/4/2009. Tỷ lệ ấy có nhích lên thật nhưng vẫn là rất thấp so với tỷ lệ chung của cả nước, và ngay cả tỷ lệ chung này cũng thật là nhỏ nhoi, chưa đạt đến ngưỡng của hai chữ số! Vẫn còn khẩn thiết lắm thay lời cầu xin “chủ mùa sai thêm thợ gặt lúa về”! Và cũng cần lắm thay các môn đệ Chúa Kitô biết thao thức trăn trở trước nhu cầu bao la của cánh đồng truyền giáo!

Mời bạn: Là Kitô hữu, nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, ai cũng được kêu gọi làm “thợ gặt,” mỗi người mỗi cách tuỳ theo vị trí của mình trong Giáo Hội. Bạn đã có niềm trăn trở thao thức trước sứ mạng loan báo Tin Mừng chưa? Bạn đang hoặc sẽ thực thi sứ mạng đó như thế nào?

Chia sẻ: Trong chương trình cử hành Năm Thánh 2010, ngày 21-25/11 sắp tới đây sẽ diễn ra Đại hội Dân Chúa. Bạn có đề nghị gì cho cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam, hoặc nhỏ bé hơn, cho giáo phận, giáo xứ bạn để việc loan báo Tin Mừng được khởi sắc hơn không?

Sống Lời Chúa: Luôn gắn ý hướng truyền giáo vào mọi lời cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ, xã hội, nghề nghiệp của bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 10
Thứ hai 01-10-2012 Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu, Tiến sĩ “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3)
Thứ ba 02-10-2012 Các Thiên Thần Hộ Thủ “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10)
Thứ tư 03-10-2012 Thứ tư, CN 26 TN "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."(c 61-62)
Thứ năm 04-10-2012 Thánh Phanxicô Assisi “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25)
Thứ sáu 05-10-2012 Thứ sáu, CN 26 TN Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.(Lc 13-16)
Thứ bảy 06-10-2012 Thứ bảy, CN 26 TN "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."(Lc 10,23-24)
Chúa nhật 07-10-2012 Đức Mẹ Mân Côi Bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Chúa nhật 07-10-2012 Đức Mẹ Mân Côi “Vâng… xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ hai 08-10-2012 Thứ hai, CN 27 TN "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10, 25-37)
Thứ ba 09-10-2012 Thứ ba, CN 27 TN “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42)
Thứ tư 10-10-2012 Thứ tư, CN 27 TN “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy” (Lc 11,3)
Thứ năm 11-10-2012 Thứ năm, CN 27 TN "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho..." (Lc 11, 5-13)
Thứ sáu 12-10-2012 Thứ sáu, CN 27 TN “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23)
Thứ bảy 13-10-2012 Thứ bảy, CN 27 TN "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28)
Chúa nhật 14-10-2012 CN 28 TN "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."(Mc 10, 23-27)
Thứ hai 15-10-2012 Thánh Nữ Têrêxa Avila, Tiến sĩ “Năm con chim sẻ chỉ bán được có hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,6)
Thứ ba 16-10-2012 Thứ ba, CN 28 TN Có một ông Pharisêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn (Lc 11,38)
Thứ tư 17-10-2012 Thánh Inhaxiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo “Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15)
Thứ năm 18-10-2012 Thánh Luca, Thánh Sử Chúa Giêsu bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2)
Thứ sáu 19-10-2012 Thánh Gioan Brébeuf “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37)
Thứ bảy 20-10-2012 Thứ bảy, CN 28 TN “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì” (Lc 12,11)
Chúa nhật 21-10-2012 CN 29 TN Phục vụ là động từ tóm kết toàn bộ đời Đức Giêsu. Ngài đến trần gian để phục vụ, sống như người phục vụ,và chết như dấu chứng lớn nhất của phục vụ trong yêu thương.
Thứ hai 22-10-2012 Thứ hai, CN 29 TN Thứ Hai Sau CN 29 TN
Thứ ba 23-10-2012 Thứ ba, CN 29 TN Thứ Ba Sau CN 29 TN
Thứ tư 24-10-2012 Thứ tư, CN 29 TN “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48)
Thứ năm 25-10-2012 Thứ năm, CN 29 TN “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51)
Thứ sáu 26-10-2012 Thứ sáu, CN 29 TN “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)
Thứ bảy 27-10-2012 Thứ bảy, CN 29 TN “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái” (Lc 13,8-9)
Chúa nhật 28-10-2012 CN 30 TN CN 30 TN - B
Thứ hai 29-10-2012 Thứ hai, CN 30 TN "... Còn bà này, là con cháu ông Abraham, bị Satan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” (Lc 13,15-16)
Thứ ba 30-10-2012 Thứ ba, CN 30 TN “Hạt cải lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 18,19)
Thứ tư 31-10-2012 Thứ tư, CN 30 TN “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24)
 
TIN THẾ GIỚI
Ông Obama, ông Romney nói đùa, chế giễu nhau tại dạ tiệc từ thiện
Buổi dạ tiệc của Quỹ Từ thiện Alfred E. Smith Memorial Foundation, dự kiến ​​sẽ quyên được 5 triệu đôla cho các tổ chức từ thiện Công giáo. Quỹ này được đặt theo tên của một cựu thống đốc bang New York theo Đảng Dân chủ và là ứng cử viên tổng thống đầu tiên theo Công giáo La Mã vào năm 1928.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11992&mid=371">Ông Obama, ông Romney nói đùa, chế giễu nhau tại dạ tiệc từ thiện
An ninh lương thực là nỗi lo lớn ở Bangladesh
Nafew Ahmed, 8 tuổi, chưa bao giờ biết khi nào em sẽ có bữa ăn no nê tiếp theo."Hôm nay con không có ăn sáng và chúng con thường không ăn trưa" - em kể mới đây tại Ramna, khu nhà ổ chuột ở Dhaka, nơi gia đình em sống.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11986&mid=371">An ninh lương thực là nỗi lo lớn ở Bangladesh
Ấn Độ: Cưỡng hiếp gia tăng ở bang Haryana
Thứ Tư tuần trước, một nhóm thanh niên bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể một thai phụ thuộc đẳng cấp thấp nhất là Dalit trong hệ thống cấp bậc ngoài vòng pháp luật hiện nay của Ấn Độ, tại quận Kaithal. Đây là vụ mới nhất trong 17 vụ được ghi nhận ở vùng thuộc miền bắc Ấn Độ gần thủ đô New Delhi.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11952&mid=371">Ấn Độ: Cưỡng hiếp gia tăng ở bang Haryana
Trung Quốc giằng xé giữa các lợi ích
Dù muốn khai thác Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF như một công cụ để nâng cao vị thế của quốc gia trong định chế tài chính này, nhưng do yêu cầu đối nội, Bắc Kinh sẵn sàng bỏ qua các nghi thức ngoại giao thông thường nhất.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11938&mid=371">Trung Quốc giằng xé giữa các lợi ích
Bangladesh: 23 người thiệt mạng, 1.000 người khác bị mất tích do bão
Hôm 11-10, một trận bão nhiệt đới cường độ mạnh làm 23 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hơn 1.000 người mất tích trong 4 quận miền đông nam Bangladesh, theo các quan chức.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11928&mid=371">Bangladesh: 23 người thiệt mạng, 1.000 người khác bị mất tích do bão
TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO
Thiện, thiền, đan
Thánh hoá, làm phép
Chức - tác vụ
Thiện
Đồng tế, Concelebration
Tâm
Tu thân
THƠ VĂN
Sức mạnh lời cầu nguyện | Giuse Nguyễn Hữu Đạt
Tín nguyện | Trầm Thiên Thu
Dưới trời mùa Thu | Phan Văn Phước
Hoa kinh | Trầm Thiên Thu
Lời kinh Thánh Mười | Antôn Lương Văn Liêm
Tôi quá đỗi yêu em | Tuyết Mai Texas
Mẹ - Đoá Mân Côi của Chúa | Giuse Nguyễn Hữu Đạt
NĂM ĐỨC TIN
Năm Đức Tin với Thánh Tôma - Bài 3
Sứ điệp của Uỷ ban Thần học Quốc tế nhân dịp Năm Đức Tin | Lm. Emmanuel chuyển ngữ
Đức tin của một linh mục | Lm. Phêrô Mi Trầm
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 7: Đức tin - Con người đáp trả Lời Thiên Chúa
ĐTC bắt đầu loạt bài huấn giáo về Năm Đức Tin | G. Trần Đức Anh OP
Bản giao hưởng Đức Tin | + Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Năm Đức Tin: Thực trạng tội lỗi cần lưu ý và tránh để sống đức tin vững vàng | Lm. P.X. Ngô Tôn Huấn
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Mồng 6 tháng 9 năm Nhâm Thìn
Thứ Bảy sau CN 28 Thường Niên

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì” (Lc 12,11)

Xem tiếp
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2012
Ý Chung
Cầu cho công cuộc tân Phúc Âm hoá được tiến triển nơi các đất nước Kitô giáo lâu đời nhất.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo là dịp canh tân nhiệm vụ loan báo Tin Mừng.
LỊCH PHỤNG VỤ
Xem tin - bài theo ngày
  « Tháng Mười 2012 »  
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
Thuyền hai bến
Nhật ký của mẹ
Trái đất
Diễn nguyện Măng Đen - Chuẩn bị
Diễn nguyện Măng Đen - Phần I
Giới thiệu Album
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Nhạc và lời: Huy Phụng
Hiệu đính: Msgr. Jerome Nguyên
Xuất bản: NSII Chicago, IL.
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
  Đôi mắt của mẹ
  Sự sẻ chia đáng quý
  Hãy là chính mình
  Sức mạnh của niềm tin
  Lòng nhân ái thực sự
  Biểu giá cho tình mẹ
  Lời hứa
  Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn
  Cậu bé thông minh
  Con vẹt xanh
  Ưu thế hơn người
  Học cách lắng nghe
  Hãy là chính mình
  Ai là người giàu có
  Gai của hoa hồng
  Cái cân
  Hai anh em
  Chữ tín
  Lòng nhân ái thực sự
  Tiếng vỗ tay đặc biệt
  Ngày đẹp nhất trong đời
  Tiếng đàn cho mẹ
  Cụ già thích yên tĩnh
  Khung cửa sổ
  Mẩu bánh mì
  Dây chuyền cuộc đời
  Chuyện về một cành nho
  Chiếc áo hạnh phúc
  Sự sẻ chia bình dị
  Con
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
H2O NEWS
H2O NEWS
Follow @EMTY3 Tweet
People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 898
Members RSS Feeders: 162
Total Users Tổng cộng: 1060
  BBT: Offline
Last 7 days: 59.193
Số lượt truy cập:
5.610.310

WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
   • Hội đồng Giám mục Việt Nam
   • Tổng Giáo phận Hà Nội
   • Tổng Giáo phận Huế
   • Tổng Giáo phận Sài Gòn
   • Giáo phận Ban Mê Thuột
   • Giáo phận Bắc Ninh
   • Giáo phận Cần Thơ
   • Giáo phận Đà Nẵng
   • Giáo phận Đà Lạt
   • Giáo phận Hải Phòng
   • Giáo phận Lạng Sơn
   • Giáo phận Long Xuyên
   • Giáo phận Mỹ Tho
   • Giáo phận Nha Trang
   • Giáo phận Phan Thiết
   • Giáo phận Thái Bình
   • Giáo phận Thanh Hoá
   • Giáo phận Vinh
   • Giáo phận Vĩnh Long
   • Giáo phận Kontum
   • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
   • Giáo phận Phát Diệm
   • Giáo phận Qui Nhơn
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
   • Đại hội GTTG Marid 2011
   • Đại hội GTTG Rio 2013
   • HĐGH về Giáo Dân
   • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
   • Pope2You
   • Tự học php
   • Vatican
   • Youtube - Vatican
Từ Điển Online:     

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@