Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2011 Facebook NewsFeed -
PHỤNG VỤ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10-2011
A  A  A
(Cập nhật: 24/09/2011 - 09:27:36)

Lịch Phụng vụ tháng 10-2011

Trong tháng 10, chúng ta sẽ mừng các Chúa Nhật 27, 28, 29, 30, 31 Thường Niên, năm A. Ngoài ra, tháng 10 cũng là Tháng Mân Côi để chúng ta đặc biệt kính Đức Mẹ Maria qua việc hằng ngày suy ngẫm các Mầu nhiệm Mân Côi và mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày thứ sáu 7-10.

CHÚA NHẬT 27 (2/10): Thiên Chúa yêu thương chúng ta và săn sóc chúng ta như người làm vườn chăm sóc vườn nho. Cũng vì rất yêu thương nhân loại chúng ta, mà khi chúng ta lỗi phạm, Thiên Chúa đã không lên án phạt chúng ta; nhưng đã sai Con Một xuống thế làm người và chịu bao đau khổ và chịu chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta cần năng suy gẫm tình thương của Chúa đối với chúng ta mà ra sức ăn năn sám hối lỗi lầm, canh tân đời sống, để sống xứng đáng và đáp trả lại tình thương của Chúa đối với chúng ta. Bài đọc 1 (Isaia 5,1-7) diễn tả tình yêu Chúa đối với Dân Người như người làm vườn nho chăm sóc vườn nho của mình. Mặc dầu Dân Chúa đã luôn đi xa đường lối Chúa, sống bất hòa, chia rẽ, chiến tranh, thù hận và giết hại lẫn nhau, gây ra bao nhiêu chết chóc, nhưng Thiên Chúa vẫn kêu gọi họ ăn năn, trở về đường ngay nẻo chính. Bài đọc 2 (Philiphê 4,6-9): Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy luôn dâng lời cảm tạ tình thương của Chúa đối với chúng ta và phó thác mọi lo lắng của chúng ta lên Chúa. Hãy luôn sám hối lỗi lầm và sửa đổi đời sống và suy ngẫm Lời Chúa và đem ra thực hành. Bài Phúc Âm (Matthêu 21,33-43): Chúa Giêsu kể dụ ngôn “Vườn Nho” cho những thượng tế và kỳ mục Do Thái. Qua dụ ngôn “Vườn Nho”, Chúa Giêsu nói lên tình thương của Chúa đối với Dân Chúa; nhưng Dân Chúa luôn chống lại Chúa, sống thác loạn, giết hại các Tiên tri mà Chúa sai đến để sửa dạy họ; rồi giết luôn Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa sai đến để giảng dạy họ đường ngay nẻo chính; vì thế, Thiên Chúa phải lên án những kẻ cứng lòng, và mở rộng ơn cứu độ cho mọi dân tộc.

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (7/10): Thánh Lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sùng kính Mẹ Maria; đặc biệt qua tràng Chuỗi Mân Côi. Tràng Chuỗi Mân Côi là bản tóm lược các sách Tin Mừng: việc Đức Maria thưa lời “xin vâng” và chịu thai Chúa Con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần; cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu; cuộc khổ nạn và chết trên Thánh Giá, và cuộc sống lại và lên trời vinh hiển. Khi chúng ta lần tràng Chuỗi Mân Côi, chúng ta đọc đi đọc lại lời kinh “Kính Mừng…” và trong lòng suy ngẫm những mầu nhiệm (Vui, Ánh Sáng, Thương, Mừng) cuộc đời Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai xuống thế làm Người. Như vậy, chúng ta thờ phượng Chúa và tôn vinh Mẹ Maria qua việc lần chuỗi Mân Côi; đồng thời áp dụng vào đời sống đức tin của chúng ta, và thêm lòng yêu mến Chúa và khiêm tốn phục vụ mọi người.

Các Bài đọc trong Thánh lễ hôm nay: Bài đọc 1 (Cv 1,12-14) nhắc đến việc, sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ rời núi Cây Dầu và trở về phòng Tiệc Ly để họp nhau cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, và một số tín hữu khác. Bài Phúc Âm (Lc 1,26-38) nói về việc Sứ thần Gabrien được Thiên Chúa sai đến để báo tin cho Đức Maria là Đức Maria đã được Thiên Chúa chọn để cưu mang và sinh hạ Chúa Con, và Đức Mẹ đã thưa lời “xin vâng” để chịu thai Chúa con bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

CHÚA NHẬT 28 (9-10): Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, dựng nên mọi sự cho chúng ta, yêu thương và nuôi dưỡng chúng ta phần hồn phần xác. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta đã quên ơn Chúa; không đáp trả lại lời Chúa mời gọi, để rồi cứ chạy theo những quyến dụ của thế gian. Chúng ta phải cầu xin Chúa giúp chúng ta, để khi chúng ta được đưa vào gia đình Giáo Hội, chúng ta luôn sống xứng đáng con cái Chúa trong gia đình Giáo Hội. Bài đọc 1 (Isaia 25,6-10): Thiên Chúa thương yêu nhân loại mà Ngài đã dựng nên, Ngài nuôi dưỡng chúng ta, an ủi nâng đỡ chúng ta khi chúng ta gặp những khổ đau. Chúng ta hãy hân hoan tạ ơn Chúa. Bài đọc 2 (Philiphê 4,12-14.19-20): Thánh Phaolô nêu lên chính gương sống của ngài là chấp nhận mọi hoàn cảnh theo Thánh ý Chúa, dù khi được mọi sự như ý, hay khi gặp khổ đau, và ngài khuyên chúng ta noi gương Ngài luôn vui sống theo thánh ý Chúa. Bài Phúc Âm (Matthêu 22,1-14): Chúa Giêsu kể dụ ngôn “Tiệc Cưới” để dạy chúng ta hãy biết lắng nghe Lời Chúa mời gọi qua các vị chủ chăn, từ bỏ những quyến dụ thế gian, để vào “dự tiệc Nước Chúa,” và phải luôn “mặc y phục lễ cưới” là một đời sống xứng đáng.

CHÚA NHẬT 29 (16-10): Chúng ta là những người tin Chúa là Đấng Hằng Hữu, chân thật và duy nhất, và chúng ta chỉ Được thờ lạy một mình Ngài mà thôi. Tuy nhiên, bao lâu chúng ta sống giữa trần gian, bấy lâu chúng ta vẫn phải lệ thuộc vào những thể chế trần gian, và vì thế chúng ta phải luôn lo chu toàn bổn phận của người công dân ở mọi quốc gia; trong khi vẫn phải giữ vững sự công chính và tình bác ái đối với mọi người. Bài đọc 1 (Isaia 45,1.4-6): qua miệng tiên tri Isaia, Thiên Chúa nói cho chúng ta biết “Thiên Chúa là Đấng duy nhất và hằng hữu; không có Chúa nào khác”. Thiên Chúa kêu gọi và chọn những người Ngài muốn để chăn dắt và hướng dẫn Dân Chúa đi theo đường lối Chúa, không lầm lạc chạy theo những thần giả dối. Bài đọc 2 (1 Thessalonica 1,1-5): Thánh Phaolô tỏ lòng rất yêu mến các tín hữu và trong lời cầu nguyện ngài luôn tạ ơn Chúa cho chúng ta vì chúng ta vẫn luôn giữ vững Đức Tin mà Thánh Phaolô đã hy sinh cả cuộc đời để rao giảng Đức Tin ấy cho chúng ta. Chúng ta cũng hãy luôn tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có Đức Tin, và chuyên cần cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta luôn giữ vững Đức Tin mà Thánh Phaolô và các Tông đồ truyền lại cho chúng ta; nhất là khi chúng ta đọc kinh “Tin Kính”. Bài Phúc Âm (Matthêu 22,15-21): Những người Biệt Phái muốn lập mưu làm hại Chúa Giêsu nên họ rủ nhóm Hêrôđê đến và hỏi Chúa Giêsu: “Có nên nộp thuế cho vua Cêsarê không?” Và Chúa Giêsu đã trả lời: “Cái gì của Cêsarê hãy trả lại cho Cêsarê và cái gì của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa!” Như vậy, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta: Bao lâu con sống ở trần gian, chúng ta vẫn phải chu toàn bổn phận thuộc thế gian; nhưng không để thế gian chinh phục chúng ta. Chúng ta luôn phải trung tín với các giới răn của Chúa và thờ lạy một mình Chúa mà thôi.

CHÚA NHẬT 30 (23-10): Để kết thúc kinh “Mười Điều Răn” chúng ta vẫn đọc lời kết luận quan trọng này: “Mười điều răn ấy tóm về hai điều này: trước là kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu thương tha nhân như chính mình”. “Mến Chúa và yêu người là chu toàn mọi lề luật”. Hiện nay xã hội càng ngày trở nên phức tạp, và mỗi quốc gia phải có hàng ngàn, hàng ngàn luật lệ để bảo đảm an ninh xã hội. Nhưng nếu mọi người đều giữ được chỉ 2 điều luật: một là yêu mến Chúa như Cha với cả tâm hồn chúng ta, và yêu mến mọi người chung quanh chúng ta như chính mình, thì chúng ta đã chu toàn được mọi lề luật đạo và đời, và trật tự và công bằng xã hội được bảo đảm vững chắc, và mọi người được hưởng một nền hoà bình thực sự. Bài đọc 1 (Xuất Hành 22,20-26): Thiên Chúa muốn Dân Chúa luôn phải tôn trọng và cư xử công bằng với mọi người, dù là những ngoại kiều, các cô nhi quả phụ; và phải giữ phép công bằng, “không được bóc lột, hà hiếp những người cô thế, cô thân”. Bài đọc 2 (1 Thessalônia 1,5-10): Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta là những tín hữu, là “những người đã từ bỏ tà thần và trở về với Thiên Chúa”, chúng ta hãy sống Đức Tin của chúng ta và noi gương Chúa, chúng ta hãy sống tốt lành và nêu gương sáng cho mọi người. Bài Phúc Âm (Matthêu 22,34-40): Những người biệt phái muốn thử thách Chúa Giêsu nên hỏi Chúa: “Trong các giới răn, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đã trả lời: “Anh em hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em hết lòng, và yêu thương người khác như chính mình… Toàn thể lề luật và các lời tiên tri đều tóm vào trong hai giới răn đó”.

CHÚA NHẬT 31 (30-10): Trong mỗi quốc gia đều có các nhà lãnh đạo, đẳng cấp tuỳ theo chức vụ; trong gia đình cũng có trật tự giữa cha mẹ và con cái; trong Giáo Hội cũng có trật tự tuỳ theo các chức vụ. Tất cả chỉ để điều hành những trật tự ở mỗi quốc gia, gia đình, tổ chức, sở làm. Tuy nhiên, chỉ có Thiên Chúa là Đấng cao cả, và là “Cha”, là “Thầy” và là Vị “Lãnh Đạo” của chúng ta. Tất cả quyền hành trần gian đều do Chúa ban xuống. Không ai được lợi dụng chức vụ để đàn áp người khác; nhưng phải dùng chức vụ để phục vụ mọi người. Bài đọc 1 (Malakia 1,14-2; 2,8-10): Qua miệng tiên tri Malakia, Thiên Chúa lên án những kẻ không giữ lề luật Chúa, “không đi theo đường lối của Chúa”, và nhắc nhở dân Chúa hãy nhớ đến Thiên Chúa là Đấng duy nhất, là Đấng Tạo Hoá và là Cha của Dân Chúa. Bài đọc 2 (1 Thessalonica 2,7-9,13): Thánh Phaolô nói lên lòng thương yêu của ngài đối với các tín hữu và sẵn sàng hy sinh tất cả để phục vụ họ. Ngài cũng hết lòng cảm tạ Chúa đã cho họ “nhận lãnh Lời Chúa không phải như lời của người đời, nhưng là như lời của Thiên Chúa” đem lại ơn cứu rỗi. Bài Phúc Âm (Matthêu 23,1-12): Chúa Giêsu lên án những luật sĩ và biệt phái vì “họ nói mà không làm” và dùng chức vụ và địa vị để bắt người khác phục vụ mình và tôn trọng mình mà quên rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban quyền hành, chỉ có một mình Thiên Chúa là “Cha”, là “Thầy”, là “Đấng Lãnh Đạo” Dân Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời Mẹ Maria, Thánh Giuse, và các Thánh chuyển cầu, ban cho chúng ta Đức Tin mạnh mẽ và bền vững trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin cho chúng ta được lòng yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương phục vụ mọi người, nhất là những người đang gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

Lm. Anphong Trần Đức Phương

[Số lần đọc 119]
 
TIN - BÀI KHÁC   300 đề mục mới nhất:
  Tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi | Trầm Thiên Thu
  Phụng vụ và Âm nhạc | Trầm Thiên Thu
  Đức Mẹ mông triệu | Trầm Thiên Thu
  Tháng 7: kính Mình Máu Thánh Chúa | Trầm Thiên Thu
  Đọc lại sách "Tháng Trái Tim Chúa Giêsu"
  Thánh Tâm Chúa Giêsu | Trầm Thiên Thu
  Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Ngày 2-4: Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu
  Ngày 25-3: Lễ Truyền Tin
  Ngày 23-3: Thánh Turibiô Mongrôvejô, Giám mục
  Ngày 19-3: Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria
  Ngày 18-3: Thánh Cyrilô thành Giêrusalem
  Ngày 17-3: Thánh Patriciô
  Ngày 9-3: Thánh Phanxicô Rômanô, Nữ tu
  Ngày 8-3: Thánh Gioan Thiên Chúa
  Kinh cầu Thánh Giuse | Trầm Thiên Thu
  Ngày 7-3: Thánh Perpêtua và Phêlixita, Tử đạo
  Các bài đọc Chúa Nhật VIII Thường Niên A
  Ngày 23-2: Thánh Polycarpô, Giám mục, Tử đạo
  Ngày 22-2: Lập Tông toà Thánh Phêrô
  Ngày 21-2: Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
  Các bài đọc Chúa Nhật VII Thường Niên A
  Ngày 17-2: Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
  Ngày 14-2: Thánh Cyryllô, Tu sĩ, và Thánh Mêtôđiô, Giám mục
  Ngày 11-2: Đức Mẹ Lộ Đức
  Các bài đọc Chúa Nhật VI Thường Niên A
  Ngày 10-2: Thánh Scôlastica, Đồng trinh
  Ngày 8-2: Thánh Hiêrônimô, Linh mục, và Thánh Giseppina Bakhita, Trinh nữ
  Ngày 6-2: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
  Ngày 5-2: Thánh Agata, Đồng trinh Tử đạo
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28)

Xem tiếp
LỊCH PHỤNG VỤ

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2011

Ý Chung
Cầu cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối: Xin cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối được niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu của anh chị em nâng đỡ trong cơn đau đớn.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho Ngày Thế giới Truyền giáo: Xin cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo gia tăng nơi Dân Chúa lòng hăng say loan báo Tin Mừng, đồng thời nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng lời cầu nguyện và sự giúp đỡ tài chính cho những Giáo Hội nghèo nhất.
Nhấn vào chuyên mục Media Online
Media Online
Thánh Maria Goretti (2)
Lời Chúa mỗi ngày - Thứ sáu tuần 27 TN A
Lời Chúa mỗi ngày - Thứ năm tuần 27 TN A
Thánh Maria Goretti (7-hết)
Thánh Maria Goretti (6)
Thánh Maria Goretti (5)
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
Hai mảnh giấy yêu thương
H2O NEWS
H2O NEWS
Radio Tin Vui Chúa Nhật 02-10-2011

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Họp mặt CLB Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
Photo

Ảnh: PM. Cao Huy Hoàng

Thánh lễ cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn, GP. Lạng Sơn
Thánh lễ An táng ĐC cố Giuse Trịnh Chính Trực
Những giây phút cuối đời của Đức cố GM Giuse Trịnh Chính Trực
Lễ làm phép viên đá xây dựng cơ sở Hội dòng MTG Xuân Lộc
Kỷ niệm 52 năm thành lập Giáo xứ Chính toà GP. Xuân Lộc

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Myanmar vi phạm tự do tôn giáo
Báo The Irrawaddy cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định Myanmar cùng với 7 nước khác là “các nước có sự quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo. Các quốc gia đó là Myanmar, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Ảrập Saudi, Sudan và Uzbekistan.... Xem tiếp

Trung Quốc: Tẩy não là vấn đề lớn nhất
Theo Bangkok Post, nhà văn Liao Yiwu (ảnh), người Trung Quốc (TQ), hiện ở Mỹ, phát biểu lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi TQ, nói rằng tội duy nhất của ông là phản đối việc tẩy não.... Xem tiếp

Ảrập có cho tự do tôn giáo?
Trên thế giới, có sự ủng hộ và khen ngợi Arab Spring (Mùa xuân Ảrập). Một số người từ lâu vẫn ủng hộ chế độ chuyên quyền cũng đã bị lật đổ và những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng sau sự hưởng thụ là sự tính toán, vẫn có tính bất ổn hầu như hoàn toàn về việc thành lập mới sẽ nhắm vào sự tự do tô... Xem tiếp

Dân số Hồi giáo trên thế giới
TTCG (ENI, Actualités religieuses) - Một cuộc nghiên cứu dân số mới đây cho biết là người Hồi giáo chiếm ¼ dân số hiện nay trên thế giới. 2/3 dân số Hồi giáo sống tại châu Á. Theo cuộc nghiên cứu này thì Hồi giáo là tôn giáo đông thứ hai trên thế giới sau Kitô giáo.... Xem tiếp

Loạn luân và thụ tinh nhân tạo
Nhiều người Mỹ hiến tinh trùng làm cha của khoảng 50 đứa con lo sợ về tội loạn luân - liền kêu gọi chú ý vở kịch Oedipus Rex (*) của kịch tác gia Sophocles và chứng tỏ sự khôn ngoan của giáo huấn Công giáo phản đối việc thụ tinh nhân tạo. ... Xem tiếp

TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO

Tín nghĩa
Thể hiện, thực hiện
Văn hoá, văn minh
Viên mãn - tròn đầy
Thiên tính - thần tính
Trai tịnh - chay tịnh
Giữ chay - ăn chay
Tiên tri - Ngôn sứ - Sứ ngôn
Canh tân, đổi mới
Mão: Mèo hay Thỏ?

VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

Thơ Tháng Mân Côi
Chuyện dự tiệc
Phép lạ Kinh Mân Côi
Đức Mẹ Mân Côi
Mang theo ảnh mẹ

THƯ GIÃN

Thơ "nịnh vợ"
Lời kêu gọi gửi phụ nữ nhân ngày 8-3
Nhớ lại thuở ban đầu (thư giãn)
Người Huế là tổ tiên của người Nhật?! (thư giãn)
Bí quyết không có kẻ thù (thư giãn)

NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN

People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 147
Members RSS Feeders: 168
Members Twitter: 0
Total Users Tổng cộng: 315
Số lượt truy cập:

3,465,828

THĂM DÒ Ý KIẾN
Với bạn, thời gian thuận tiện nhất để nối mạng:

WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
  • Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Tổng Giáo phận Hà Nội
  • Tổng Giáo phận Huế
  • Tổng Giáo phận Sài Gòn
  • Giáo phận Ban Mê Thuột
  • Giáo phận Bắc Ninh
  • Giáo phận Cần Thơ
  • Giáo phận Đà Nẵng
  • Giáo phận Đà Lạt
  • Giáo phận Hải Phòng
  • Giáo phận Lạng Sơn
  • Giáo phận Long Xuyên
  • Giáo phận Mỹ Tho
  • Giáo phận Nha Trang
  • Giáo phận Phan Thiết
  • Giáo phận Thái Bình
  • Giáo phận Thanh Hoá
  • Giáo phận Vinh
  • Giáo phận Vĩnh Long
  • Giáo phận Kontum
  • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
  • ĐHGTTG WYD-Marid 2011
  • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
  • Pope2You
  • Tự học php
  • Vatican
  • Youtube - Vatican

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Tìm kiếm
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@