Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2011 Facebook NewsFeed -
PHỤNG VỤ
THÁNG SÁU: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
A  A  A
(Cập nhật: 29/05/2011 - 00:20:11)

Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng Sáu là tháng đặc biệt dâng kính Thánh Tâm Chúa. “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Trái tim là “trụ sở” của tình yêu. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc tôn sùng Tình Yêu Chúa đối với nhân loại. Vì tình yêu nhân loại, Ngài đã “xuống thế làm người”, để chia sẻ thân phận con người; đã rao giảng Phúc Âm tình thương; đã chịu bao nhiêu khổ hình và chết nhục nhã trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta.


Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng: Lễ Chúa Giêsu lên Trời (mừng vào ngày Thứ Năm 2/6; nhưng thường được chuyển vào Chúa Nhật, ngày 5/6); Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống (Chúa Nhật ngày 12/6); Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật ngày 19/6); Lễ Mình và Máu Thánh Chúa (Chúa Nhật ngày 26/6).

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI: Chúng ta vui mừng kính Lễ Chúa Giêsu lên trời, sau khi Chúa đã chịu nạn chịu chết để chuộc tội chúng ta, và đã sống lại. Chúa Giêsu lên trời vinh hiển để mở đường về Trời cho chúng ta. Bài đọc 1 (Cv 1,1-11) ghi lại việc Chúa Giêsu về trời trước mặt các Tông đồ sau khi căn dặn các ông những lời cuối cùng trước khi về trời: “Còn một ít ngày nữa, các con sẽ được lĩnh nhận ơn Chúa Thánh Thần để thêm sức mạnh mà ra đi làm chứng nhân cho Cha ở khắp nơi trên thế giới”. Bài đọc 2 (Ep 1,17-23) nói đến việc Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết, đã sống lại và lên trời vinh hiển, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, Ngài là đầu Hội Thánh nơi quy tụ mọi ngườì tin theo và sống tinh thần Phúc Âm của Chúa. Bài Phúc Âm (Mt 28,16-20) ghi lại việc Chúa Giêsu lên trời trước mặt các Tông đồ và hứa với các ông “Cha vẫn còn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu cũng nói các Tông đồ hãy đi rao giảng Phúc Âm tình thương của Chúa cho mọi người, ở mọi nơi.

Nơi nào mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời vào chính ngày Thứ năm 2/6, thì mừng Chúa Nhật VII phục sinh vào Chúa Nhật ngày 5/6. Bài đọc 1: Cv 1,12-14; Bài đọc 2: 1 Pr 4,13-16; Bài Phúc Âm: Ga 17,1-11.

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: Chúng ta có dịp suy niệm về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông đồ đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa, ban ơn thánh hoá các ông, thêm sức mạnh cho các ông và biến đổi các ông trở nên những tông đồ can đảm, hăng hái rao giảng cho mọi người, chính thức thành lập Giáo Hội Chúa.

Thánh Lễ Vọng vào chiều Thứ Bảy (11/6): Bài Đọc 1 (Sáng Thế 11,1-9; hoặc Xuất Hành 19,3-8,16-20; hoặc Êzêkiel 37,1-14; hoặc Giôen 3,1-5); Bài Đọc 2: (Rôma 8,22-27); Bài Phúc Âm: (Gioan 7,37-39).

THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY (12/6): Bài Đọc 1 (Cv 2,1-11) ghi lại việc Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần, thánh hoá các Tông đồ và các ông đã hăng hái rao giảng cho bao nhiêu người từ nhiều nước khác nhau đang tụ họp tại Giêrusalem để mừng Lễ. Bài đọc 2 (1 Cr 12,3-7,12-13): Thánh Phaolô nói cho chúng ta về vai trò của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong Giáo Hội, ban ơn thánh hóa và quy tụ mọi tín hữu nên một. Bài Phúc Âm (Gioan 20,19-23) ghi lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ và ban ơn Chúa Thánh Thần cho các ông và ban cho các ông quyền tha tội.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI: Chúng ta dâng lễ kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm cao cả mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết khi Ngài nói: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, và rửa tội cho họ Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần…”. Khi chúng ta làm dấu Thánh Giá trên người, chúng ta cũng đọc “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” để suy tôn Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta chịu các phép Bí tích là chúng ta chịu Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Bài đọc 1 (Xuất Hành 34,4-6,8-9) ghi lại việc ông Maisen lên núi Sinai như Thiên Chúa truyền dạy và ông sấp mình xuống đất để tôn thờ Thiên Chúa, khi Ngài ngự đến. Bài đọc 2 (2 Côrintô 13,11-13): Thánh Phaolô nguyện xin Thiên Chúa Cha và con và Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta và chúc lành cho chúng ta. Bài Phúc Âm (Gioan 3,16-18): nói đến những ai tin Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha và sống theo tinh thần Phúc Âm của Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. Ngài đến không phải để luận phạt, nhưng để ban ơn cứu độ”.

Hôm nay cũng là ngày “Tôn Vinh các Người Cha” (Father’s Day). Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho các người Cha của chúng ta. Xin Chúa cho các vị còn sống được mạnh khoẻ, được lòng đạo đức sốt sắng noi gương Thánh Giuse, để làm gương sáng cho vợ con và xây dựng các gia đình Công giáo gương mẫu. Xin cho các vị đã qua đời sớm được trả công bội hậu trên Nước Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA: Buổi chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh chúng ta đã long trọng kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh. Chúng ta cùng dâng Thánh Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa và suy niệm về Mầu nhiệm Thánh Thể; cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta được thấu hiểu tình thương vô biên của Chúa trong Bí tích Thánh Thể và thêm lòng sùng mộ, kính tin. Bài đọc 1 (Sách Đệ Nhị Luật 8,2-3.14-16): Trên con đường dài vất vả tiến về Hứa Địa, Thiên Chúa đã nuôi Dân Chúa bằng Manna. Ngày nay, trên cuộc hành trình đầy khó khăn gian khổ tiến về Nước Trời, Chúa nuôi chúng ta bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa hiện diện thật sự trong Hình Bánh và Rượu. Bài đọc 2 (1 Côrintô 10,16-17): Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu hãy duy trì tình hiệp nhất trong yêu thương; vì chúng ta cũng được rước lấy “cùng một Tấm Bánh và Chén Rượu” là Mình và Máu Thánh Chúa. Bài Phúc Âm (Gioan 6,51-58): Chúa Giêsu nhắc đến Manna đã nuôi dân trong sa mạc, và xác quyết “Mình ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống; ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thêm đức tin vững vàng nơi Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh Thể và chúng ta hãy siêng năng đi dâng Thánh lễ và Rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Xin Chúa thương xót chúng ta, thanh tẩy và thánh hoá chúng ta, gia đình chúng ta. Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta. Amen! Alleluia! Alleluia!

Lm. Anphong Trần Đức Phương

[Số lần đọc 793]
 
TIN - BÀI KHÁC   300 đề mục mới nhất:
  Tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi | Trầm Thiên Thu
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2011 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Phụng vụ và Âm nhạc | Trầm Thiên Thu
  Đức Mẹ mông triệu | Trầm Thiên Thu
  Tháng 7: kính Mình Máu Thánh Chúa | Trầm Thiên Thu
  Đọc lại sách "Tháng Trái Tim Chúa Giêsu"
  Thánh Tâm Chúa Giêsu | Trầm Thiên Thu
  Ngày 2-4: Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu
  Ngày 25-3: Lễ Truyền Tin
  Ngày 23-3: Thánh Turibiô Mongrôvejô, Giám mục
  Ngày 19-3: Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria
  Ngày 18-3: Thánh Cyrilô thành Giêrusalem
  Ngày 17-3: Thánh Patriciô
  Ngày 9-3: Thánh Phanxicô Rômanô, Nữ tu
  Ngày 8-3: Thánh Gioan Thiên Chúa
  Kinh cầu Thánh Giuse | Trầm Thiên Thu
  Ngày 7-3: Thánh Perpêtua và Phêlixita, Tử đạo
  Các bài đọc Chúa Nhật VIII Thường Niên A
  Ngày 23-2: Thánh Polycarpô, Giám mục, Tử đạo
  Ngày 22-2: Lập Tông toà Thánh Phêrô
  Ngày 21-2: Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
  Các bài đọc Chúa Nhật VII Thường Niên A
  Ngày 17-2: Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
  Ngày 14-2: Thánh Cyryllô, Tu sĩ, và Thánh Mêtôđiô, Giám mục
  Ngày 11-2: Đức Mẹ Lộ Đức
  Các bài đọc Chúa Nhật VI Thường Niên A
  Ngày 10-2: Thánh Scôlastica, Đồng trinh
  Ngày 8-2: Thánh Hiêrônimô, Linh mục, và Thánh Giseppina Bakhita, Trinh nữ
  Ngày 6-2: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
  Ngày 5-2: Thánh Agata, Đồng trinh Tử đạo
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28)

Xem tiếp
LỊCH PHỤNG VỤ

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2011

Ý Chung
Cầu cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối: Xin cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối được niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu của anh chị em nâng đỡ trong cơn đau đớn.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho Ngày Thế giới Truyền giáo: Xin cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo gia tăng nơi Dân Chúa lòng hăng say loan báo Tin Mừng, đồng thời nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng lời cầu nguyện và sự giúp đỡ tài chính cho những Giáo Hội nghèo nhất.
Nhấn vào chuyên mục Media Online
Media Online
Thánh Maria Goretti (1)
Lời Chúa mỗi ngày - Thứ sáu tuần 27 TN A
Lời Chúa mỗi ngày - Thứ năm tuần 27 TN A
Thánh Maria Goretti (7-hết)
Thánh Maria Goretti (6)
Thánh Maria Goretti (5)
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
Câu hỏi quan trọng nhất
H2O NEWS
H2O NEWS
Radio Tin Vui Chúa Nhật 02-10-2011

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Họp mặt CLB Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
Photo

Ảnh: PM. Cao Huy Hoàng

Thánh lễ cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn, GP. Lạng Sơn
Thánh lễ An táng ĐC cố Giuse Trịnh Chính Trực
Những giây phút cuối đời của Đức cố GM Giuse Trịnh Chính Trực
Lễ làm phép viên đá xây dựng cơ sở Hội dòng MTG Xuân Lộc
Kỷ niệm 52 năm thành lập Giáo xứ Chính toà GP. Xuân Lộc

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Myanmar vi phạm tự do tôn giáo
Báo The Irrawaddy cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định Myanmar cùng với 7 nước khác là “các nước có sự quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo. Các quốc gia đó là Myanmar, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Ảrập Saudi, Sudan và Uzbekistan.... Xem tiếp

Trung Quốc: Tẩy não là vấn đề lớn nhất
Theo Bangkok Post, nhà văn Liao Yiwu (ảnh), người Trung Quốc (TQ), hiện ở Mỹ, phát biểu lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi TQ, nói rằng tội duy nhất của ông là phản đối việc tẩy não.... Xem tiếp

Ảrập có cho tự do tôn giáo?
Trên thế giới, có sự ủng hộ và khen ngợi Arab Spring (Mùa xuân Ảrập). Một số người từ lâu vẫn ủng hộ chế độ chuyên quyền cũng đã bị lật đổ và những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng sau sự hưởng thụ là sự tính toán, vẫn có tính bất ổn hầu như hoàn toàn về việc thành lập mới sẽ nhắm vào sự tự do tô... Xem tiếp

Dân số Hồi giáo trên thế giới
TTCG (ENI, Actualités religieuses) - Một cuộc nghiên cứu dân số mới đây cho biết là người Hồi giáo chiếm ¼ dân số hiện nay trên thế giới. 2/3 dân số Hồi giáo sống tại châu Á. Theo cuộc nghiên cứu này thì Hồi giáo là tôn giáo đông thứ hai trên thế giới sau Kitô giáo.... Xem tiếp

Loạn luân và thụ tinh nhân tạo
Nhiều người Mỹ hiến tinh trùng làm cha của khoảng 50 đứa con lo sợ về tội loạn luân - liền kêu gọi chú ý vở kịch Oedipus Rex (*) của kịch tác gia Sophocles và chứng tỏ sự khôn ngoan của giáo huấn Công giáo phản đối việc thụ tinh nhân tạo. ... Xem tiếp

TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO

Tín nghĩa
Thể hiện, thực hiện
Văn hoá, văn minh
Viên mãn - tròn đầy
Thiên tính - thần tính
Trai tịnh - chay tịnh
Giữ chay - ăn chay
Tiên tri - Ngôn sứ - Sứ ngôn
Canh tân, đổi mới
Mão: Mèo hay Thỏ?

VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

Thơ Tháng Mân Côi
Chuyện dự tiệc
Phép lạ Kinh Mân Côi
Đức Mẹ Mân Côi
Mang theo ảnh mẹ

THƯ GIÃN

Thơ "nịnh vợ"
Lời kêu gọi gửi phụ nữ nhân ngày 8-3
Nhớ lại thuở ban đầu (thư giãn)
Người Huế là tổ tiên của người Nhật?! (thư giãn)
Bí quyết không có kẻ thù (thư giãn)

NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN

People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 139
Members RSS Feeders: 166
Members Twitter: 0
Total Users Tổng cộng: 305
Số lượt truy cập:

3,465,828

THĂM DÒ Ý KIẾN
Với bạn, thời gian thuận tiện nhất để nối mạng:

WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
  • Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Tổng Giáo phận Hà Nội
  • Tổng Giáo phận Huế
  • Tổng Giáo phận Sài Gòn
  • Giáo phận Ban Mê Thuột
  • Giáo phận Bắc Ninh
  • Giáo phận Cần Thơ
  • Giáo phận Đà Nẵng
  • Giáo phận Đà Lạt
  • Giáo phận Hải Phòng
  • Giáo phận Lạng Sơn
  • Giáo phận Long Xuyên
  • Giáo phận Mỹ Tho
  • Giáo phận Nha Trang
  • Giáo phận Phan Thiết
  • Giáo phận Thái Bình
  • Giáo phận Thanh Hoá
  • Giáo phận Vinh
  • Giáo phận Vĩnh Long
  • Giáo phận Kontum
  • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
  • ĐHGTTG WYD-Marid 2011
  • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
  • Pope2You
  • Tự học php
  • Vatican
  • Youtube - Vatican

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Tìm kiếm
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@