Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed -
SUY NIỆM-SUY TƯ > Các Bài Khác
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 19/11/2012 - 01:48:37)
A  A  A
Ý nghĩa của câu: ''Việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào vì tôi không biết đến đàn ông nào cả?''

I. Lời dẫn nhập


Có người phát biểu như sau: ''Tân Ước không chứng minh rằng Trinh Nữ Maria muốn sống trọn đời đồng trinh. Hôm nay, Hội Thánh chẳng còn chấp nhận quan niệm của Giám mục Augustinô cũng nói rằng Maria đã khấn giữ mình đồng trinh. Lập luận ấy không đúng với một số thiếu nữ Dothái sắp chết (khóc cho việc còn-đồng-trinh-của-mình), lại không phù hợp với Kinh Thánh. Trinh Nữ Maria cũng muốn lấy chồng để sinh nhiều con trai thì may ra có đứa sẽ là Đấng Messia!...''


II. Ý kiến


Nhắm trả lời cho người quan niệm như vừa nêu, nhất là cho những ai chủ trương rằng bà Maria ''còn có con với ông Giuse'', tôi đã viết nhiều bài tôn vinh Đức Trinh Nữ, chẳng hạn: ''Bằng chứng Mẹ Maria trọn đời đồng trinh; Ý nghĩa của chữ ''anh em'' trong Kinh Thánh; Chìa khoá mở cửa vào Kinh Thánh; Thiên Chúa ''cứu rỗi'' hay ''biệt tuyển'' Trinh Nữ Maria?; Diễm Tình Ca Mân Côi; Thờ Thiên Chúa khác với ''thờ'' Đức Bà; Hồn Xác Mẹ Thiên Chúa về Trời; Mẹ là Thiên Ân; Mười thương kính dâng Thánh Mẫu; v.v...'' (1)


Hôm nay, thà ''làm mất lòng người đã nêu'' còn hơn ''làm buồn lòng'' Thánh Mẫu Maria, nhất là Chúa Cứu Thế, tôi xin mạo muội ''chứng minh thêm'' như sau:


A. Tân Ước có nêu bằng chứng rõ ràng rằng Trinh Nữ Maria ''âm thầm khấn giữ mình đồng Trinh''! Đó là câu ''tối quan trọng'' ở Tin Mừng theo Luca 1,34: ''Ðiều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào vì tôi không biết đến đàn ông nào cả?'' (How will that happen since I know no man?)


1. Phân tích văn phạm (ngữ pháp), nguyên nhân và ý nghĩa của câu đã nêu


a. Mệnh đề chính: ''Ðiều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào?'' (How will that happen?)


Sau khi được nghe Thiên sứ kính chào, tôn vinh, gọi mình bằng Danh Xưng Mới là ''Hồng Ân'' (Ơn Đầy: Gratia Plena) thay vì Maria, được trấn an và được truyền tin rằng mình SẼ thụ Thai, sinh Con Trai là Giêsu cao cả, là Con của Đấng Tối Cao, SẼ là Vua trị vì trên ngai Đavit, trên nhà Giacop đến muôn đời, tức là triều đại Con của Thiên Chúa SẼ vô cùng, vô tận, Trinh Nữ không chút hồ nghi về Lời Chúa truyền qua Thiên sứ bởi vì, là công dân Dothái, như Tổ phụ đã mỏi mòn trông chờ Đấng Messia, Trinh Nữ biết rằng ''Nàng-cùng-với-Giêsu'' là Miêu Duệ mà Thiên Chúa đã hứa trong Vườn Địa Đàng, rằng Nàng là ''đối tượng'' mà Tiên Tri Isaia 7,14 đã báo trong Cựu Ước: ''Này, trinh nữ SẼ thụ thai và sinh con trai và thiên hạ SẼ gọi Ngài là Emmamuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.''


Ở tuổi ''hoa niên'', chừng 15 hay 16 trăng tròn, Nàng Maria biết rõ điều kiện để thiếu nữ có con. Ấy là nhận việc ''gieo giống'' từ phía người nam. Tuy nhiên, vì đã ''quyết tâm, tự chủ'': KHÔNG BIẾT ĐẾN ĐÀN ÔNG NÀO HẾT TRỌI, Nàng mới hỏi Thiên Sứ về CÁCH NÀO (THE HOW, LE COMMENT, DAS WIE) khác với ''cách của loài người'' để được như Thánh Ý Chúa truyền.


Tóm lại, nguyên nhân đặt câu hỏi ''Ðiều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào?'' là do Trinh Nữ ước mong được Thiên sứ ''lý giải'' chi li thì mới dám ''XIN VÂNG''!


b. Mệnh đề phụ: ''vì tôi không biết đến đàn ông nào cả''


Mệnh đề bắt đầu bằng liên từ VÌ chỉ nguyên nhân. Đằng sau mệnh đề ấy, có dấu hỏi vốn thuộc về mệnh đề chính. Xin viết lại cách khác: ''Ðiều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào? Vì tôi không biết đến đàn ông nào cả.'' (How will that happen? For I know no man.) Như vậy, hai câu vừa nêu là hai mệnh đề độc lập về hình thức, nhưng vẫn được kết hợp với nhau về ý bằng liên từ VÌ: FOR! 


Thật ra, theo văn mạch (context) trong Luca 1,28-34, chữ VÌ của Trinh Nữ có nghĩa như thế này: ''Vì tôi đã khấn nguyện, tự chủ: KHÔNG biết đến đàn ông nào cả, vậy xin Thiên Sứ mạc khải cho tôi Thánh Ý Chúa là CÁCH NÀO để được như thế!'' Và, nhắm giúp Trinh Nữ vâng theo Thánh Chỉ của Chúa, Thiên Sứ mới nêu lên ''Kế Hoạch Tân Sáng Thế'' của Thiên Chúa Ba Ngôi: ''Thánh Thần SẼ đến trên nàng, và quyền năng của Đấng Tối Cao SẼ phủ nàng bằng bóng của Ngài. Chính vì thế, Thánh Trẻ SẼ sinh ra được gọi là Con của Thiên Chúa. Kìa, Êlidabét, họ hàng với nàng, tuổi đã già, dù chịu tiếng là không thể có con, cũng cưu mang con trai đã sáu tháng. Bởi vì không có điều gì mà Thiên Chúa chẳng làm được.''


Nghe như thế là ''yên lòng'', vì tin rằng Thiên Chúa ''LÀM ĐƯỢC'' cả hai Ý mà mình nêu ra: ''CÁCH NÀO và VIỆC ĐỒNG TRINH'', Trinh Nữ bèn chấp nhận: ''Tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin thành sự nơi tôi như lời Sứ thần đã nói.'' 


Vậy là Thánh Luca vui lây với Mẹ nên kết luận biến cố Truyền Tin bằng câu ngắn gọn, tuyệt vời: ''Và Sứ thần từ biệt nàng.''   


c. Phân tích từ ngữ

     

- Chữ SẼ trước động từ ''xảy ra'' dùng để chỉ tương lai mà Thiên sứ đã báo. Nhưng, trong ''đời thường'', bất cứ thiếu nữ nào đã đính hôn, mà lại hỏi làm sao mình SẼ có con thì đó là chuyện nực cười. Còn câu hỏi của Trinh Nữ và nhất là lý do nàng nêu lên: ''KHÔNG biết đàn ông nào cả'' cho phép chúng ta hiểu rằng đã có sự "thoả thuận âm thầm'' thế nào đó giữa Nàng Maria và Chàng Giuse bởi vì cả hai Vị đều quán triệt ý nghĩa của Thánh vịnh 132,11 như sau: ''Thiên Chúa đã thề với Đavit sự thật mà Ngài không hề chối: Ta SẼ đặt trái lòng dạ của con trên ngai.'' Như vậy, ''lòng dạ của Đavit'' chính là Maria cũng là Miêu Duệ của nhà vua ấy!  


Theo truyền thống Dothái, ''được sinh Đấng Messia như Lời Thiên Chúa hứa'' là điều ước mong và sự chờ đợi của mọi tổ ấm uyên ương. Tuy nhiên, theo Jean-Christiane Petitfils, nhất là theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (2), trong một số tài liệu cổ được phát hiện vào năm 1947, vẫn có những trường hợp ''khấn tự chủ, kềm chế, trinh khiết'' (voeu de continence, de chasteté) vì động lực tôn giáo (mobile religieux), hay vì lý do dâng mình (motif d'oblation) cho Chúa. Xin hiểu rằng lời khấn của Nàng Maria phải có sự ưng thuận của Chàng Giuse thì nó mới có giá trị hài hoà giữa đôi bên. Bằng không, việc đính hôn sẽ trở thành ''điều nan giải'' cho cả hai Vị. Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng ''giữ mình đồng trinh'' vẫn được thay thì huống chi là Mẹ của Chúa Giêsu!!!


- Chữ ''KHÔNG BIẾT'' là từ ''mấu chốt, chìa khoá'' ở THÌ HIỆN TẠI, theo CÁCH KHẲNG ĐỊNH (Present Tense, Indicative Mood). Thì ấy có giá trị thực sự trong mọi thời (vrai en tout temps), tức cho ''hôm qua, hôm nay, ngày mai, tương lai và mãi mãi'' trong đời Mẹ Maria. Vào ngày 24-7-1996, chính trong bài giảng ''Ý nguyện giữ mình đồng trinh'' (La volonté de rester vierge), Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác tín như sau: ''Mẹ muốn giữ mình đồng trinh. Ngài khẳng định rằng Ngài không biết đến đàn ông, tức là Ngài đồng trinh. Nhưng văn mạch có câu hỏi: ''Điều ấy sẽ xảy ra bằng cách nào?'' và lời khẳng định theo sau: ''Tôi không biết đến đàn ông'' cũng làm sáng tỏ sự đang-đồng-trinh của Mẹ Maria và chủ tâm của Ngài là mãi mãi đồng trinh. Ngài diễn nghĩa ấy bằng động từ ở thì hiện tại là để lộ tính thường tồn (la permanence) và tính liên tục (la continuité) trong qui chế (statut) của riêng Ngài.''


- Đối tượng (object) của việc ''không biết'' là ''đàn ông''!!! Trinh Nữ khẳng định tỏ tường với Thiên Sứ: ''Tôi không biết đến đàn ông nào cả!!!'' (''Je ne connais point d'homme. I know no man.), tức là kể cả ''chàng'' Giuse! 


III. Trinh Nữ là ai?


Ngoài Thánh Danh Mẹ của ''Giêsu: Thiên-Chúa-Cứu-Thế'' như lời chào mừng của Bà Êlidabet, Trinh Nữ còn là:


A. ''Đấng đại diện Dân Chúa'', mà Tiên tri Giêrêmia gọi là ''trinh nữ Dothái'' (vierge d’Israël) theo nghĩa là trinh nữ này thuộc về Thiên Chúa nên không thờ, không rước thần khác vào ''lòng dạ, tâm trí mình''!


B. ''Đấng đại diện Giáo Hội hôm nay'' là Cộng đoàn Kitô hữu, là HÔN-THÊ-TRINH-NỮ (Épouse Vierge) NÊN MỘT với Chúa Kitô như Thánh Phaolô đã dạy trong 2 Corintô 11,2 thế này: ''Tôi đã đính hôn anh-chị-em với một Hôn Phu duy nhất là Chúa Kitô để dâng anh-chị-em cho Ngài như trinh nữ thanh khiết.'' 


C. ''Vị Hôn Thê Siêu Nhiên của Chúa Thánh Linh'' như lời Thiên sứ nói: ''Thánh Thần sẽ đến trên nàng!'' 


D. ''Đền Thánh Mới'' của Thiên Chúa


Dựa vào Cựu Ước, Thánh Augustinô xác tín rằng Trinh Nữ Maria là Đền Thánh của Thiên Chúa như sau: ''Ngài dẫn tôi trở lại cổng bên ngoài thánh điện quay về phía đông. Bấy giờ, cổng đóng kín. Đấng Hằng Hữu phán với tôi: Cổng này sẽ đóng lại, không được mở và không ai được vào qua cổng này Chúa, Thiên Chúa Israel, ĐÃ VÀO qua cổng ấy. Bởi thế, cổng này đóng lại.'' (Ezekiel 44,1-2) Thánh nhân còn trích Khải Huyền 3,7 để chứng minh Mẹ Thiên Chúa cũng là Đền Thánh: ''Ðây là lời của Ðấng Thánh, Ðấng Chân Thật, Ðấng giữ chìa khoá của Ðavít, Ngài mở ra thì không ai đóng lại được, Ngài đóng lại thì KHÔNG AI mở ra được.'' Quả thật, Kinh Cầu cũng dạy: ''Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy.'' Cho nên, là người công chính, Dưỡng Phụ Giuse phải tôn kính ''Đền Thánh Giêruralem Mới'' là Tâm Hồn và Thân Xác của Mẹ Maria. (3)


IV. Lời kết


Tôi cũng được Thiên Chúa ''tiền định'', huống chi Mẹ là Hồng Ân hơn mọi người nữ! Cho nên Mẹ là Gương Mẫu của Đức: Tin-Cậy-Mến, Trung Tín, Khiêm Nhường, Hy Sinh, Phó Thác và Vâng Lời... khiến Ngài xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai. Câu ''Tôi không biết đến đàn ông nào cả'' là lời thật lòng của Mẹ. Làm sao Mẹ ''dám nói dối'' với Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri!? Đã là Thánh Điện cho Thiên Chúa ngự vào thì Mẹ không thể nào biến Thánh Điện ấy thành nơi cư ngụ của ông A, ông B, ông C, cô D, cô E nào cả! Mẹ là Cộng Tác Viên trong Tình-Yêu-Cứu-Thế. ''Tình Yêu Ấy'' nói mấy cho vừa: De Amore numquam satis! -----------------


1. Quý vị nào muốn xem những bài đã nêu, xin vui lòng ghi tựa đề, tìm ở trong máy.

2. Ngài được gọi là Giáo hoàng của Mẹ Maria.

3. Xin đọc thêm một số tài liệu về Mẹ Maria, chẳng hạn: Giáo lý của Giáo hội Công giáo từ số 484-511. Bài khác sẽ nói về lý do Mẹ đính hôn với Thánh Giuse...


Đức Quốc, 18.11.2012

Đaminh Phan Văn Phước

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
X

Ý nghĩa của câu: ''Việc ấy sẽ xảy ra bằng cách nào vì tôi không biết đến đàn ông nào cả?''

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến  
 
ĐIỂM NỔI BẬT
TIN - BÀI KHÁC   300 đề mục mới nhất:
  Vui học Thánh Kinh - CN I MV C | Nguyễn Thái Hùng
  Thắp lên “ngọn lửa” cho đời | Tâm Thương
  Sống cho sự thật: Con đường tử đạo | Nt. Têrêsa Ngọc Lễ
  Vui học Thánh Kinh - CN 34 TN B | Nguyễn Thái Hùng
  Chút bám víu sau cùng | Lãng Tử
  Đường nên hoàn thiện - Một góc nhìn của tâm lý học | Lm. Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ
  Tìm kiếm gì trước hết? | GBW
  "Ngày đó"... vinh quang! | Joseph Trần Vũ
  Khác để khéo | Giuse Việt, O.Carm.
  Luật của Đạo chúng ta là Luật “Yêu Thương” | Jos.Vinc. Ngọc Biển, SsP
  Vui học Thánh Kinh - CN 33 TN B | Nguyễn Thái Hùng
  Nhân tháng mười một, nghĩ suy về cái chết | Jos.Vinc. Ngọc Biển, SsP
  Nhớ tới các linh hồn | Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lời cầu nguyện cho Đại hội X của Liên HĐGM Á châu | FABC
  Ai muốn vào Nước Trời? | Trầm Thiên Thu
  Vui học Thánh Kinh - CN 32 TN B | Nguyễn Thái Hùng
  Cho những người nằm xuống | Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS
  Xin Ngài dạy con “biết yêu thương” | Joseph Trần Vũ
  Một lời cảnh báo đáng suy tư | Đặng Tự Do
  Vui học Thánh Kinh - Tháng Các Linh Hồn | Nguyễn Thái Hùng
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
TIN THẾ GIỚI
Người Shia ở Pakistan bảo vệ các nơi thờ tự khỏi tấn công khủng bố
Giới trẻ Shia trên khắp Pakistan vừa trang bị vũ khí để bảo vệ các nơi thờ tự trong tháng Muharram - tháng thứ nhất theo lịch Hồi giáo, giữa lúc bạo lực leo thang trong tuần trước nhắm vào cộng đồng Hồi giáo thiểu số này.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12350&mid=371">Người Shia ở Pakistan bảo vệ các nơi thờ tự khỏi tấn công khủng bố
Myanmar: Liên Hiệp Quốc kêu gọi trợ giúp Rakhine
Liên Hiệp Quốc ở Myanmar vừa kêu gọi tài trợ thêm khẩn cấp để giải quyết tình hình nhân đạo ở bang Western Rakhine sau bạo lực giáo phái gần đây.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12320&mid=371">Myanmar: Liên Hiệp Quốc kêu gọi trợ giúp Rakhine
Ấn Độ xử tử kẻ tấn công Mumbai
Mohammed Ajmal Amir Kasab, tay súng duy nhất bị bắt sống sau các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008, đã bị treo cổ tại Pune hồi sáng sớm ngày 21-11 theo án tử hình đã được công bố.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12319&mid=371">Ấn Độ xử tử kẻ tấn công Mumbai
Bà Suu Kyi của Myanmar được bổ nhiệm làm đại sứ của Liên Hiệp Quốc
Hôm 20-11, Liên Hiệp Quốc công bố lãnh đạo phe đối lập Aung San Suu Kyi là đại sứ đặc trách chương trình HIV/AIDS của tổ chức này. Bà Suu Kyi nhận lời mời đứng đầu chương trình này trong cuộc họp với Giám đốc Điều hành UNAIDS Michel Sidibé tại thủ đô Nypyidaw, theo thông cáo của chương trình này.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12317&mid=371">Bà Suu Kyi của Myanmar được bổ nhiệm làm đại sứ của Liên Hiệp Quốc
Ấn Độ bắt giam hai cư dân mạng Facebook
Vụ bắt giam hai phụ nữ ở bang Maharashtra, do chỉ trích tang lễ của chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo Bal Thackeray trên một trang mạng xã hội, đã gây giận dữ trên cả Ấn Độ.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12315&mid=371">Ấn Độ bắt giam hai cư dân mạng Facebook
TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO
Thiện, thiền, đan
Thánh hoá, làm phép
Chức - tác vụ
Thiện
Đồng tế, Concelebration
Tâm
Tu thân
THƠ VĂN
Âm hưởng Thầy Cô | Phan Văn Phước
Nhớ ơn tổ tiên | Jos Hữu Đạt
Sức mạnh lời cầu nguyện | Giuse Nguyễn Hữu Đạt
Tín nguyện | Trầm Thiên Thu
Dưới trời mùa Thu | Phan Văn Phước
Hoa kinh | Trầm Thiên Thu
Lời kinh Thánh Mười | Antôn Lương Văn Liêm
NĂM ĐỨC TIN
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 18: Xác và hồn
Tin là gì? | Thanh Thanh
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 17: Con người
Đức tin không chống lại lý trí, nhưng cộng tác với khoa học để mưu cầu thiện ích cho con người | Linh Tiến Khải
Năm Đức Tin - Ý nghĩa và giá trị của sự đau khổ | Lm. P.X. Ngô Tôn Huấn
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 16: Trời và đất | ĐHY Christoph Schönborn
Nhân Năm Đức Tin nghĩ về đặc tính Bí tích nơi người Kitô hữu | Jos.Vinc. Ngọc Biển
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Thìn
Xem tiếp
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG
Ý Chung
Ý Truyền Giáo
LỊCH PHỤNG VỤ
Xem tin - bài theo ngày
  « Tháng Mười Một 2012 »  
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
Giới thiệu Album
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Nhạc và lời: Huy Phụng
Hiệu đính: Msgr. Jerome Nguyên
Xuất bản: NSII Chicago, IL.
  QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
   CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
   RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
   H2O NEWS
   H2O NEWS
   Xem thời tiết
   People Online Thành viên online:
   Visitors Nối kết trực tuyến: 156
   Members RSS Feeders: 179
   Total Users Tổng cộng: 335
     BBT: Offline
   Last 7 days: 50.430
   Số lượt truy cập:
   5.881.927

   WEBSITES KẾT NỐI

   • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
     • Hội đồng Giám mục Việt Nam
     • Tổng Giáo phận Hà Nội
     • Tổng Giáo phận Huế
     • Tổng Giáo phận Sài Gòn
     • Giáo phận Ban Mê Thuột
     • Giáo phận Bắc Ninh
     • Giáo phận Cần Thơ
     • Giáo phận Đà Nẵng
     • Giáo phận Đà Lạt
     • Giáo phận Hải Phòng
     • Giáo phận Lạng Sơn
     • Giáo phận Long Xuyên
     • Giáo phận Mỹ Tho
     • Giáo phận Nha Trang
     • Giáo phận Phan Thiết
     • Giáo phận Thái Bình
     • Giáo phận Thanh Hoá
     • Giáo phận Vinh
     • Giáo phận Vĩnh Long
     • Giáo phận Kontum
     • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
     • Giáo phận Phát Diệm
     • Giáo phận Qui Nhơn
   • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
     • Đại hội GTTG Marid 2011
     • Đại hội GTTG Rio 2013
     • HĐGH về Giáo Dân
     • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
     • Pope2You
     • Tự học php
     • Vatican
     • Youtube - Vatican
   Từ Điển Online:     

   Everything Meaning To You

   Email: [email protected]

   Website: emty.org

   Online since: May 2010

   Tìm kiếm nội dung
   (Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
   Tìm kiếm trong Google
   Nhấn vào >> Google Search

   Liên hệ

   Đặt làm trang chủ

   @