Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed -
NĂM ĐỨC TIN
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 16/10/2012 - 20:54:46)
A  A  A
Nghi thức hành hương cử hành Năm Đức Tin
(Những điều cần biết trước)

Trong đời sống mục vụ, nên coi trọng những cuộc hành hương đến những nơi thánh, hoặc để tổ chức một cử hành đặc biệt, vì chúng thôi thúc các tín hữu ăn năn hối cải, nuôi dưỡng đời sống Kiô giáo và cổ vũ sáng kiến tông đồ.

Phải lo giữ lại điều riêng biệt của việc hành hương Kitô giáo, là bản chất thiêng liêng của chúng, và lo trình bày cũng như chuẩn bị cách thích hợp để những người hành hương thực sự trở nên “những người lên đường đi rao giảng Chúa Kitô” (CĐ. Vatican II: Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, số 14) và để họ nhận được hiệu quả dồi dào do việc hành hương này.

Vậy để những người hành hương dễ đạt được điều đó, thì thường rất có ích là lúc khởi đầu và kết thúc cuộc hành hương, nên tổ chức một cử hành thích hợp để những người hành hương được nhận lãnh phép lành đặc biệt.

Nếu vào lúc khởi đầu hay kết thúc cuộc hành hương mà muốn cử hành Thánh lễ hay một giờ kinh phụng vụ, hoặc một cử hành phụng vụ nào khác, thì có thể kết thúc các cử hành đó bằng một chúc lành đặc biệt cho những người hành hương, theo Nghi thức đề nghị dưới đây.

Cả linh mục lẫn phó tế có thể sử dụng Nghi thức trình bày dưới đây. Cần giữ lại cấu trúc và những yếu tố quan trọng hơn, rồi có thể thích ứng theo hoàn cảnh của cuộc hành hương hay của địa phương.

I. NGHI THỨC CHÚC LÀNH KHI BẮT ĐẦU LÊN ĐƯỜNG CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN

(Tại các giáo xứ)

Nghi thức mở đầu

Khi đoàn người hành hương đã tụ họp lại, nên hát thánh vịnh 121 (122), hoặc ca khúc nào khác thích hợp. Kết thúc bài hát, chủ sự đọc:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Mọi người làm dấu Thánh giá trên mình và thưa:

Amen.

Rồi chủ sự chào những người hiện diện và nói:

Xin Thiên Chúa là Đấng cứu độ và là niềm an ủi của chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

Bấy giờ chủ sự dùng những lời sau đây hoặc tương tự để dọn lòng những người hiện diện đón nhận phép lành.

Anh chị em rất thân mến, lên đường tham dự cuộc hành hương cử hành Năm Đức Tin, chúng ta hãy hồi tưởng lại xem tư tưởng nào đã làm cho chúng ta có quyết định thánh thiện này.

Việc cử hành chúng ta sẽ tham dự làm chứng cho đức tin của chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta đức tin, nhờ đó, chúng ta được trở nên con cái Chúa, đáng được hưởng gia tài của Chúa. Vì thế, khi hành hương về, chúng ta hy vọng sẽ được mạnh mẽ hơn trong quyết tâm thăng tiến đời sống đức tin và hăng hái thông truyền đức tin đó cho mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa.

Đọc Lời Chúa: Dt 10,19-25

Anh chị em hãy nghe những lời trong thư gởi tín hữu Do Thái

Thưa anh em, nhờ máu Ðức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Ðấng đã hứa là Ðấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ các buổi họp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần.

Tuỳ nghi, chủ sự có thể nói ít lời với những người hiện diện, giải thích bài đọc Kinh Thánh để họ có thể hiểu được ý nghĩa của việc cử hành.

Lời cầu

Tiếp theo là lời nguyện chung.

Chúng ta hãy tin tưởng nguyện cầu Thiên Chúa cho cuộc lữ hành của loài người chúng ta và nguyện rằng:

Đáp: Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.

Lạy Cha chí thánh, xưa chính Cha đã tự nguyện làm người hướng dẫn và là đường đi cho dân Cha lữ hành trong sa mạc: xin cho chúng con vững tin vào sự quan phòng đầy yêu thương của Cha trong quãng đời lữ thứ trần gian này, đặc biệt khi chúng con gặp nghi nan bối rối. - Ðáp.

Cha đã ban Con Một Cha làm đường dẫn chúng con về với Cha, xin cho chúng con biết vững lòng phó thác và kiên nhẫn đi theo Người. - Ðáp.

Cha đã ban Đức Maria trọn đời đồng trinh cho chúng con như hình ảnh và mẫu gương cuộc sống đức tin, xin cho chúng con luôn biết nhìn ngắm Đức Mẹ mà dấn bước trên những nẻo đường của Tin Mừng. - Ðáp.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Cha đưa dẫn Hội Thánh lữ hành trần thế đi về với Cha, xin ban ơn để khi tìm kiếm Cha trên hết mọi sự, chúng con biết chạy theo đường mệnh lệnh của Cha. - Ðáp.

Cha kêu gọi chúng con đến với Cha qua nẻo đường công lý và bình an, xin ban ơn, để, ngày kia, chúng con được chiêm ngắm Cha trên quê hương muôn đời. - Ðáp.

Lời nguyện chúc lành

Bấy giờ chủ sự giang tay đọc tiếp:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn tỏ lòng thương xót những ai yêu mến Chúa và, ở bất cứ nơi đâu, Chúa vẫn gần gũi những người tìm kiếm Chúa, xin hiện diện kề bên các tôi tớ Chúa đang hành hương với tâm hồn đạo đức và dẫn đường cho họ đi theo thánh ý Chúa, để ban ngày họ được Chúa phủ bóng chở che cho được an toàn, và ban đêm được ánh sáng ơn thánh Chúa soi đường, hầu, có Chúa đồng hành, họ có thể hân hoan đạt tới nơi họ muốn tới. Chúng cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

Kết thúc nghi lễ

Bấy giờ chủ sự kết thúc nghi thức và đọc:

Xin Thiên Chúa dẫn lối chỉ đường cho chúng ta và sắp đặt để đường chúng ta đi được an toàn may mắn.

Đ. Amen.

Xin Chúa ở bên chúng ta và đoái thương đồng hành với chúng ta.

Đ. Amen.

Nhờ Chúa phù trợ, xin cho chúng ta hân hoan hoàn tất lộ trình mà giờ đây chúng ta tin tưởng khởi hành.

Đ. Amen.

II. LỄ THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

(Tại nơi cử hành chung cho toàn giáo phận)

Ca nhập lễ: Is 52,7

Đẹp thay trên núi, chân của sứ giả loan báo hòa bình, của sứ giả loan báo tin vui cứu độ.

Đọc Kinh Vinh Danh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã chọn thánh Luca để thánh nhân dùng lời rao giảng và việc chép sách mà mạc khải mầu nhiệm tình thương của Chúa dành cho những người nghèo khó. Xin cho những người đang hãnh diện vì danh Chúa biết kiên trì đồng tâm nhất trí với nhau và muôn dân đáng được thấy ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, ...

Bài đọc I: Is 2, 1-5

Bài trích sách Tiên tri Isaia

Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó.

Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người”; vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem.

Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca: Tv 144,10-11.12-13ab.17-18

Ðáp: Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh quang cao cả nước Chúa.

1. Lạy Chúa, mọi công việc của Chúa hãy chúc tụng Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng. - Ðáp.

2. Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp.

3. Chúa công minh trong mọi đường lối của Người, và yêu thương trong mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ kêu cầu Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật. - Ðáp.

Bài đọc II: 2 Tm 4,9-17a

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêô

Con thân mến, Ðêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời này, và đã trẩy sang Thêxalônica, còn Crescens thì đi Galata, Titô đi Ðalmatia. Chỉ còn một mình Luca ở với cha. Con hãy đem Marcô đi và dẫn tới đây với con, vì anh ấy có thể giúp ích để cha chu toàn sứ vụ. Còn Tykicô, thì cha đã sai đi Êphêxô rồi. Cái áo khoác cha để quên tại nhà ông Carpô ở Troa, khi con tới, hãy mang đến cho cha, cả những cuốn sách và nhất là những mảnh da thuộc để viết.

Anh thợ đồng Alexanđrô làm cho cha phải chịu nhiều điều khốn khổ. Chúa sẽ trả báo cho nó tuỳ theo công việc nó đã làm. Cả con nữa, con cũng phải xa lánh nó, vì nó kịch liệt phản đối lời giảng dạy của chúng ta.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân Ngoại được nghe.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 15,16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”. - Alleluia.

Tin Mừng: Lc 10,1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Họp nhau đây để khai mạc Năm Đức Tin tại giáo phận, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Chúa những lời nguyện xin để Năm Đức Tin này đem lại lợi ích thực sự cho toàn thể Hội Thánh cũng như mỗi người chúng ta.

1. Đức tin là ân ban nhưng không của Thiên Chúa, giúp đem lại sự sống đời đời; xin Chúa cho mọi người đã được rửa tội biết tạ ơn Chúa về ơn trọng đại này, quý trọng và ân cần làm cho đức tin của mình mỗi ngày thêm vững vàng và trưởng thành hơn.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

2. Ai tin vào Ta sẽ được sống đời đời. Cậy vào lời Chúa hứa, chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta biết tín thác vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa trong lúc gặp nghi nan, khốn khó, để không bao giờ mất lòng tin tưởng nơi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

3. Để đức tin được thăng tiến, cần phải được đào sâu bằng cầu nguyện và học hỏi, bày tỏ ra trong cuộc sống hằng ngày cũng như khi tham dự các nghi lễ phụng vụ, đồng thời sẵn sàng làm chứng cho những giá trị của Tin Mừng, đặc biệt là nơi những người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta ý thức về những nhu cầu này.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Đức tin cần phải được củng cố bằng đức ái, xin cho mọi người chúng ta biết ân cần chăm sóc cho những người chung quanh, đặc biệt những người đói nghèo, bệnh tật và đang gặp khó khăn trong mọi lãnh vực.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin vô cùng quý báu Chúa đã rộng ban, xin cho chúng con biết ân cần bảo toàn và làm cho đức tin ấy mỗi ngày được gia tăng. Xin cho Năm Đức Tin này làm cho mọi người ý thức về những việc phải làm để sinh ích cho chính mình cũng như việc Tân Phúc Âm Hóa của toàn thể Hội Thánh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban ơn bởi trời giúp chúng con biết phụng thờ Chúa với tâm hồn tự do để những lễ vật chúng con dâng trong ngày lễ kính thánh Luca vừa làm cho chúng con được chữa lành vừa được hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Kinh Tiền tụng các Thánh Tông đồ II

Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên nền tảng các Tông Đồ để Hội Thánh luôn là dấu chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người.

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc chúng con sốt sắng chúc tụng và tung hô Chúa rằng: …

Ca hiệp lễ: x. Lc 10,1.9

Chúa đã sai môn đệ đến các thành và rao giảng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho điều chúng con đã nhận được từ bàn thờ Chúa thánh hóa chúng con, và làm cho chúng con nên mạnh mẽ trong niềm tin vào Phúc Âm thánh Luca đã rao giảng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

III. NGHI THỨC CHÚC LÀNH KHI KẾT THÚC
THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN TẠI CÁC GIÁO PHẬN

Kết thúc Thánh lễ, thay vì phép lành thường quen, chủ sự sẽ chúc lành cho mọi người hành hương theo công thức sau đây:

Cs: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Rồi chủ tế nói với những người hiện diện:

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một thời gian đặc biệt của ơn thánh. Vậy chúng ta đã tin tưởng vào việc cử hành Năm Đức Tin này, giờ đây chúng ta được thúc đẩy từ bên trong để canh tân tâm hồn. Nơi mà chúng ta đã cùng nhau tụ họp lại để khai mạc Năm Đức Tin là dấu chỉ tòa nhà của Thiên Chúa, tòa nhà không do tay người phàm làm ra, đó chính là Thân Thể Đức Kitô, mà chúng ta là những viên đá sống động được tuyển chọn, được dựng xây trên Người là viên đá góc. Giờ đây trở về nhà, chúng ta hãy sống ơn gọi đức tin của chúng ta, nhờ ơn gọi này, chúng ta thực sự là dòng dõi được tuyển chọn, là tư tế hoàng vương, là dân thánh và là đoàn dân được cứu chuộc, để chúng ta loan báo quyền năng của Người là Đấng đã kêu gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm để vào trong ánh sáng kỳ diệu của Người.

Lời cầu

Tiếp theo là lời nguyện chung. Từ những lời cầu đề nghị dưới đây, chủ tế có thể chọn những lời cầu xem ra thích hợp hơn hoặc thêm vào những lời cầu khác liên hệ tới hoàn cảnh đặc biệt của những người hành hương hoặc của sự việc.

Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa là Chúa trời đất, Đấng đã muốn cho nhân tính của Đức Kitô có trọn vẹn thần tính, và nguyện rằng:

Đáp: Lạy Chúa, từ đền thánh Chúa xin nhìn đến và chúc lành cho dân Chúa.

Lạy Cha chí thánh, Cha đã muốn dùng cuộc xuất hành vượt qua để hình dung cách mầu nhiệm cho dân Cha thấy trước con đường cứu độ phải đi, xin ban ơn để khi dấn bước trên những nẻo đường đời, chúng con biết mở rộng cõi lòng và tự nguyện đi theo Cha. - Ðáp.

Cha đã đặt Giáo Hội như một đền thánh nơi trần gian để nên ánh sáng đích thực chiếu soi mọi người, xin làm cho nhiều dân tộc ở khắp nơi tìm về với Hội Thánh và bước đi trên những nẻo đường của Cha. - Ðáp.

Là Thiên Chúa, Cha đã quả quyết rằng không thành đô nào nơi trần gian có thể tồn tại, xin cho chúng con biết tin tưởng tìm kiếm thành đô thiên quốc. - Ðáp.

Cha đã dạy phải nhận ra sự hiện diện của Cha trên mọi nẻo đường đời, xin cho chúng con được Con Cha làm bạn đồng hành lúc đi đường, và là vị đồng bàn khi bẻ bánh. - Ðáp.

Lời nguyện chúc lành

Bấy giờ chủ tế giang tay và đọc tiếp:

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, từ mọi dân tộc, Chúa đã chọn cho Chúa một dân biết tôn kính Chúa và thực thi những việc tốt lành: Chính Chúa đã ban thần khí đánh động tâm hồn những người anh chị em này để họ trung thành gắn bó với Chúa và mau mắn phụng thờ Chúa hơn, chúng con nài xin Chúa đoái thương đổ tràn phúc lành xuống trên những người này, để khi vui mừng trở về nhà, họ biết dùng lời nói mà ca ngợi và dùng việc làm mà công bố cho mọi người những kỳ công của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

Kết thúc nghi thức

Bấy giờ chủ tế kết thúc nghi thức và đọc:

Xin Thiên Chúa là Chúa trời đất, Đấng đã thương hiện diện với anh chị em trong cuộc hành hương này, luôn che chở gìn giữ anh chị em.

Đ. Amen.

Xin Thiên Chúa là Đấng đã làm cho con cái Ngài đang bị phân tán được đoàn tụ trong Đức Kitô Giêsu, cũng làm cho anh chị em được nên một lòng một ý với nhau trong Người.

Đ. Amen.

Xin Thiên Chúa là Đấng đã đoái thương gợi lên nơi anh chị em ý muốn hành hương và giúp anh chị em thực hiện ý muốn đó để làm đẹp lòng Ngài, ban phúc lành củng cố lòng đạo đức của anh chị em.

Đ. Amen.

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con + và Thánh + Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Đ. Amen.

Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.

Đ. Tạ ơn Chúa.

Nên kết thúc bằng một bài hát thích hợp. Có thể hát bài Lạy Chúa! Con tin!

HĐGMVN

Nguồn: WHĐ

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
X

Nghi thức hành hương cử hành Năm Đức Tin

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến  
 
ĐIỂM NỔI BẬT
TIN - BÀI KHÁC   97 đề mục mới nhất:
  Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 8: "... xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa"
  Thời TWO, đe doạ hay cơ may của đời sống đức tin? | Nguyễn Trọng Viễn
  Năm Đức Tin với Thánh Tôma - Bài 3
  Sứ điệp của Uỷ ban Thần học Quốc tế nhân dịp Năm Đức Tin | Lm. Emmanuel chuyển ngữ
  Đức tin của một linh mục | Lm. Phêrô Mi Trầm
  Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 7: Đức tin - Con người đáp trả Lời Thiên Chúa
  Bản giao hưởng Đức Tin | + Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
  Năm Đức Tin: Thực trạng tội lỗi cần lưu ý và tránh để sống đức tin vững vàng | Lm. P.X. Ngô Tôn Huấn
  11 bước giúp gia tăng lòng tin | An Nhiên
  Năm Đức Tin với Thánh Tôma - Bài 2
  Năm Đức Tin với Thánh Tôma - Bài 1
  Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 6: Giải thích Thánh Kinh
  Tài liệu học hỏi Tông thư - Tự sắc "Porta Fidei" về Năm Ðức Tin
  Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao mừng Năm Đức Tin | Hồng Hương
  Clip: Giới thiệu Năm Đức Tin
  Kinh Năm Đức Tin (phổ thơ) | Lê Tín Hữu
  Kinh Năm Đức Tin | HĐGMVN
  Nghi thức và Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin của Giáo hội Việt Nam
  Lòng tin | An Nhiên
  Thư Mục vụ Năm Đức Tin | HĐGMVN
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
TIN THẾ GIỚI
Ông Obama, ông Romney nói đùa, chế giễu nhau tại dạ tiệc từ thiện
Buổi dạ tiệc của Quỹ Từ thiện Alfred E. Smith Memorial Foundation, dự kiến ​​sẽ quyên được 5 triệu đôla cho các tổ chức từ thiện Công giáo. Quỹ này được đặt theo tên của một cựu thống đốc bang New York theo Đảng Dân chủ và là ứng cử viên tổng thống đầu tiên theo Công giáo La Mã vào năm 1928.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11992&mid=371">Ông Obama, ông Romney nói đùa, chế giễu nhau tại dạ tiệc từ thiện
An ninh lương thực là nỗi lo lớn ở Bangladesh
Nafew Ahmed, 8 tuổi, chưa bao giờ biết khi nào em sẽ có bữa ăn no nê tiếp theo."Hôm nay con không có ăn sáng và chúng con thường không ăn trưa" - em kể mới đây tại Ramna, khu nhà ổ chuột ở Dhaka, nơi gia đình em sống.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11986&mid=371">An ninh lương thực là nỗi lo lớn ở Bangladesh
Ấn Độ: Cưỡng hiếp gia tăng ở bang Haryana
Thứ Tư tuần trước, một nhóm thanh niên bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể một thai phụ thuộc đẳng cấp thấp nhất là Dalit trong hệ thống cấp bậc ngoài vòng pháp luật hiện nay của Ấn Độ, tại quận Kaithal. Đây là vụ mới nhất trong 17 vụ được ghi nhận ở vùng thuộc miền bắc Ấn Độ gần thủ đô New Delhi.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11952&mid=371">Ấn Độ: Cưỡng hiếp gia tăng ở bang Haryana
Trung Quốc giằng xé giữa các lợi ích
Dù muốn khai thác Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF như một công cụ để nâng cao vị thế của quốc gia trong định chế tài chính này, nhưng do yêu cầu đối nội, Bắc Kinh sẵn sàng bỏ qua các nghi thức ngoại giao thông thường nhất.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11938&mid=371">Trung Quốc giằng xé giữa các lợi ích
Bangladesh: 23 người thiệt mạng, 1.000 người khác bị mất tích do bão
Hôm 11-10, một trận bão nhiệt đới cường độ mạnh làm 23 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hơn 1.000 người mất tích trong 4 quận miền đông nam Bangladesh, theo các quan chức.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=11928&mid=371">Bangladesh: 23 người thiệt mạng, 1.000 người khác bị mất tích do bão
TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO
Thiện, thiền, đan
Thánh hoá, làm phép
Chức - tác vụ
Thiện
Đồng tế, Concelebration
Tâm
Tu thân
THƠ VĂN
Sức mạnh lời cầu nguyện | Giuse Nguyễn Hữu Đạt
Tín nguyện | Trầm Thiên Thu
Dưới trời mùa Thu | Phan Văn Phước
Hoa kinh | Trầm Thiên Thu
Lời kinh Thánh Mười | Antôn Lương Văn Liêm
Tôi quá đỗi yêu em | Tuyết Mai Texas
Mẹ - Đoá Mân Côi của Chúa | Giuse Nguyễn Hữu Đạt
NĂM ĐỨC TIN
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 8: "... xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa"
Thời TWO, đe doạ hay cơ may của đời sống đức tin? | Nguyễn Trọng Viễn
Năm Đức Tin với Thánh Tôma - Bài 3
Sứ điệp của Uỷ ban Thần học Quốc tế nhân dịp Năm Đức Tin | Lm. Emmanuel chuyển ngữ
Đức tin của một linh mục | Lm. Phêrô Mi Trầm
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 7: Đức tin - Con người đáp trả Lời Thiên Chúa
ĐTC bắt đầu loạt bài huấn giáo về Năm Đức Tin | G. Trần Đức Anh OP
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Mồng 9 tháng 9 năm Nhâm Thìn
Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên
Thánh Gioan Capistranô, linh mục; Thánh Phaolô Tống Viết Bường, quan thị vệ

Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.(Lc 12, 35-38)

Xem tiếp
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2012
Ý Chung
Cầu cho công cuộc tân Phúc Âm hoá được tiến triển nơi các đất nước Kitô giáo lâu đời nhất.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo là dịp canh tân nhiệm vụ loan báo Tin Mừng.
LỊCH PHỤNG VỤ
Xem tin - bài theo ngày
  « Tháng Mười 2012 »  
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
Bên bờ thiên mạc
Thuyền hai bến
Nhật ký của mẹ
Trái đất
Diễn nguyện Măng Đen - Chuẩn bị
Giới thiệu Album
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Nhạc và lời: Huy Phụng
Hiệu đính: Msgr. Jerome Nguyên
Xuất bản: NSII Chicago, IL.
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
  Đôi mắt của mẹ
  Hãy là chính mình
  Cho và nhận
  Sức mạnh của niềm tin
  Lòng nhân ái thực sự
  Biểu giá cho tình mẹ
  Lời hứa
  Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn
  Cậu bé thông minh
  Con vẹt xanh
  Ưu thế hơn người
  Học cách lắng nghe
  Hãy là chính mình
  Ai là người giàu có
  Gai của hoa hồng
  Cái cân
  Hai anh em
  Chữ tín
  Lòng nhân ái thực sự
  Tiếng vỗ tay đặc biệt
  Ngày đẹp nhất trong đời
  Tiếng đàn cho mẹ
  Cụ già thích yên tĩnh
  Khung cửa sổ
  Mẩu bánh mì
  Dây chuyền cuộc đời
  Chuyện về một cành nho
  Chiếc áo hạnh phúc
  Sự sẻ chia bình dị
  Con
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
H2O NEWS
H2O NEWS
Follow @EMTY3 Tweet
People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 414
Members RSS Feeders: 154
Total Users Tổng cộng: 568
  BBT: Offline
Last 7 days: 78.634
Số lượt truy cập:
5.637.017

WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
   • Hội đồng Giám mục Việt Nam
   • Tổng Giáo phận Hà Nội
   • Tổng Giáo phận Huế
   • Tổng Giáo phận Sài Gòn
   • Giáo phận Ban Mê Thuột
   • Giáo phận Bắc Ninh
   • Giáo phận Cần Thơ
   • Giáo phận Đà Nẵng
   • Giáo phận Đà Lạt
   • Giáo phận Hải Phòng
   • Giáo phận Lạng Sơn
   • Giáo phận Long Xuyên
   • Giáo phận Mỹ Tho
   • Giáo phận Nha Trang
   • Giáo phận Phan Thiết
   • Giáo phận Thái Bình
   • Giáo phận Thanh Hoá
   • Giáo phận Vinh
   • Giáo phận Vĩnh Long
   • Giáo phận Kontum
   • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
   • Giáo phận Phát Diệm
   • Giáo phận Qui Nhơn
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
   • Đại hội GTTG Marid 2011
   • Đại hội GTTG Rio 2013
   • HĐGH về Giáo Dân
   • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
   • Pope2You
   • Tự học php
   • Vatican
   • Youtube - Vatican
Từ Điển Online:     

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@