Nếu bạn muốn có bạn, hãy trở nên một người bạn trước.
EMTY.ORG - Sơ lược dữ kiện:

 • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 271
 • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
 • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1003
 • ♥ Tin tức, chuyên đề... 11977
 • ♥ Thư viện hình ảnh: 12603
 • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 922
 • ♥ Video: 1130
 • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed
-


Ngày 30 tháng 11

Thánh Anrê, Tông Ðồ

Lễ Kính
 
Bài Ðọc I: Rm 10,9-18

"Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô".

9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Dothái và người Hylạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.

14 Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? 15 Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng! 16 Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính Ngôn sứ Isaia đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? 17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô.

18 Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ!

Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu,
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. 

Ðáp Ca: Tv 18,2-3.4-5

Ðáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất. (c. 5a).

Xướng: 1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. - Ðáp.

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. - Ðáp.
 
Alleluia: Ga 9,19

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các ngươi hãy theo Ta; Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mt 4,18-22

"Các ông bỏ lưới mà đi theo Người".

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
Ngày Ngày lễ Các bài đọc
24/11/2013 Lễ Chúa Kitô Vua 2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
01/12/2013 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
02/12/2013 Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Is 4,2-6; Mt 8,5-11
02/12/2013 Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Is 4,2-6; Mt 8,5-11
03/12/2013 Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Is 11,1-10; Lc 10,21-24
04/12/2013 Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Is 25,6-10a; Mt 15,29-37
05/12/2013 Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27
06/12/2013 Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng Is 29,17-24; Mt 9,27-31
07/12/2013 Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.6-8
08/12/2013 Đức Mẹ Vô Nhiễm St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
09/12/2013 Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Is 35,1-10; Lc 5,17-26
10/12/2013 Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Is 40,1-11; Mt 18,12-14
11/12/2013 Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Is 40,25-31; Mt 11,28-30
12/12/2013 Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Is 41,13-20; Mt 11,11-15
13/12/2013 Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Is 48,17-19; Mt 11,16-19
14/12/2013 Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
15/12/2013 Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
16/12/2013 Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
17/12/2013 Lễ Ngày 17 Tháng 12 St 49,2,8-10; Mt 1,1-17
18/12/2013 Lễ Ngày 18 Tháng 12 Gr 23,5-8; Mt 1,18-24
19/12/2013 Lễ Ngày 19 Tháng 12 Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25
20/12/2013 Lễ Ngày 20 Tháng 12 Is 7,10-14; Lc 1,26-38
21/12/2013 Lễ Ngày 21 Tháng 12 Dc 2,8-14; Lc 1,39-45
22/12/2013 Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
23/12/2013 Lễ Ngày 23 Tháng 12 Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
24/12/2013 Vọng Giáng Sinh 2 Sm 7,1-5.8b-12.16; Lc 1,67-79
25/12/2013 Lễ Giáng Sinh Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
26/12/2013 Thánh Stêphanô, Tử đạo Tiên khởi Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22
27/12/2013 Thánh Gioan Tông Ðồ 1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8
28/12/2013 Các Thánh Anh Hài 1 Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18
29/12/2013 Lễ Thánh Gia Thất Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
30/12/2013 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
31/12/2013 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18
05/01/2014 Lễ Hiển Linh Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2013
Ý Chung
Cầu cho các trẻ em là nạn nhân của sự bỏ rơi và bạo lực, được yêu thương và che chở.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho các Kitô hữu được ánh sáng Ngôi Lời nhập thể chiếu soi, biết chuẩn bị cho nhân loại đón Đấng Cứu Thế đến.
Hỗ trợ EMTY.ORG
Donate
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
  Họp báo về việc hỗ trợ y tế cho trẻ em Syria
  Buổi tiếp kiến chung của ĐTC sáng thư tư 27-11-2013
  Họp báo giới thiệu Tông huấn "Eveangelii Gaudium"
  Thánh Gioan Berchmans, S.J. - bổn mạng triết sinh Dòng Tên
  ĐTC cử hành Thánh lễ Bế mạc Năm Đức Tin
  ĐTC gặp gỡ các dự tòng tại Đền thờ Thánh Phêrô
  ĐTC viếng thăm Nữ Đan viện Biển Đức Camaldolesi
  Buổi tiếp kiến chung của ĐTC sáng thư tư 20-11-2013
  Buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17-11-2013
  ĐTC phong chức giám mục
  Sợi chỉ hồng
  ĐTC viếng thăm Tổng thống Cộng hoà Italia
  Tang lễ ĐHY Domenico Bartolucci
  Buổi tiếp kiến chung của ĐTC sáng thư tư 13-11-2013
  Thánh lễ truyền chức LM cho Thầy Phó tế Gioakim Lương Đông Vỹ, GP. Kontum (1)
  Thánh lễ truyền chức LM cho Thầy Phó tế Gioakim Lương Đông Vỹ, GP. Kontum (2)
  Thánh lễ truyền chức LM cho Thầy Phó tế Gioakim Lương Đông Vỹ, GP. Kontum (3)
  Thánh lễ truyền chức LM cho Thầy Phó tế Gioakim Lương Đông Vỹ, GP. Kontum (4)
  Thánh lễ truyền chức LM cho Thầy Phó tế Gioakim Lương Đông Vỹ, GP. Kontum (5)
  Buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 10-11-2013
  Bài học của kiến
  Tìm lại giấc mơ
  Sức mạnh của lời nói
  Cửa thiên đường
  Điều đầu tiên
  Cái kén bướm
  Câu hỏi quan trọng nhất
  Lần sinh nhật đầu tiên
  Số phận
  Cuộc sống là thứ quan trọng nhất
  Trở về
  Chiếc bình nứt
  Một câu nói dịu dàng
  Điểm sáng sau thất bại
  Một ly sữa
  Huân chương và đồ chơi
  Sự nhầm lẫn ý nghĩa
  Cây lộc vừng
  Ba người thầy vĩ đại
  Bạn đồng hành
  Bí quyết để có niềm vui
  Cậu bé thông minh
  Sự bình yên
  Hoa hồng tặng mẹ
  Lời hứa
  Sức mạnh của niềm tin
  Báu vật tiềm ẩn
  Lời nhắn gửi muộn màng
  Đoá hoa tình yêu
  Đôi mắt của mẹ
Từ Điển Online:     
Hỗ trợ cho EMTY.ORG »  

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@