"Nhà tù tệ hại nhất đó là con tim khép kín - The worst prison would be a closed heart" - ĐGH Gioan Phaolô II
EMTY.ORG - Sơ lược dữ kiện:

 • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 271
 • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 768
 • ♥ Tin tức, chuyên đề... 12429
 • ♥ Thư viện hình ảnh: 15440
 • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 858
 • ♥ Video: 942
 • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed -


Thứ Tư Tuần 2 Thường Niên

Bài đọc 1: Dt 7,1-3.15-17

Muôn thuở con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.

1 Thưa anh em, ông Menkixêđê là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham, lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. 2 Ông Abraham đã chia cho ông Menkixêđê một phần mười chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Menkixêđê, nghĩa là “vua công chính”; rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là “vua bình an”. 3 Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống Con Thiên Chúa : mãi mãi ông vẫn là tư tế.

15 Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa, khi một vị tư tế khác tương tự như ông Menkixêđê xuất hiện; 16 vị này đã trở nên tư tế không phải do Lề Luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. 17 Quả thật, có lời chứng nhận rằng: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.

Đáp ca Tv 109,1.2.3.4 (Đ. c.4b)

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê.


1 Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi :
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.”

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê.

2 Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài:
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê.


3 Đức Chúa phán bảo rằng:
“Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê.


4 Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời,
rằng: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê.”

Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê.


Tung hô Tin Mừng: x. Mt 4,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 3,1-6

Ngày sabát, được cứu mạng người hay giết đi?

1 Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
Ngày Ngày lễ Các bài đọc
01/01/2013 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2013 Ngày 2 Tháng Giêng 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
03/01/2013 Ngày 3 Tháng Giêng 1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34
04/01/2013 Ngày 4 Tháng Giêng 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42
05/01/2013 Ngày 5 Tháng Giêng 1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51
06/01/2013 Lễ Hiển Linh Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
07/01/2013 Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh 1 Ga 3,22–4,6; Mt 4,12-17.23-25
08/01/2013 Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44
09/01/2013 Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52
10/01/2013 Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh 1 Ga 4,19–5,4; Lc 4,14-22a
11/01/2013 Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh 1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16
12/01/2013 Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh 1 Ga 5,14-21; Ga 3,22-30
13/01/2013 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
14/01/2013 Thứ Hai Tuần 1 Thường Niên Dt 1,1-6; Mc 1,14-20
15/01/2013 Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên Dt 2,5-12; Mc 1,21-28
16/01/2013 Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên Dt 2,14-18; Mc 1,29-39
17/01/2013 Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên Dt 3,7-14; Mc 1,40-45
18/01/2013 Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12
19/01/2013 Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên Dt 4,12-16; Mc 2,13-17
20/01/2013 Chúa Nhật 2 Thường Niên Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-12
21/01/2013 Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên Dt 5,1-10; Mc 2,18-22
22/01/2013 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên Dt 6,10-20; Mc 2,23-28
23/01/2013 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6
24/01/2013 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12
25/01/2013 Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại Cv 22,3-16; Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
26/01/2013 Thánh Timôthê, Tông Đồ 2 Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Lc 10,1-9
27/01/2013 Chúa Nhật 3 Thường Niên Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
28/01/2013 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30
29/01/2013 Thứ Ba sau CN 3 Thường Niên Dt 10,1-10; Mc 3,31-35
30/01/2013 Thứ Tư sau CN 3 Thường Niên Dt 10,11-18; Mc 4,1-20
31/01/2013 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên Dt 10,19-25; Mc 4,21-25
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Ngày 14 tháng 12 năm Nhâm Thìn
Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại
Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại

Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ đựơc cứu độ” (Mc 16,15-16)

Xem tiếp
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1-2013
Ý Chung
Cầu cho các Kitô hữu trong Năm Đức Tin này biết đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô và hân hoan làm chứng về hồng ân đức tin.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho cộng đoàn Kitô hữu thường bị phân biệt đối xử tại Trung Đông nhận được nơi Chúa Thánh Thần sức mạnh của lòng trung tín và sự kiên tâm bền chí.
LỊCH PHỤNG VỤ
Xem tin - bài theo ngày
  « January 2013 »  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
Thế giới tưng bừng đón Năm mới 2013
Thế giới đón Năm mới 2013
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (1)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (2)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (3)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (4)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (5)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (6)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (7)
Dâng bánh rượu Noel
Giới thiệu Album
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Nhạc và lời: Huy Phụng
Hiệu đính: Msgr. Jerome Nguyên
Xuất bản: NSII Chicago, IL.
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
  Đôi mắt của mẹ
  Sự sẻ chia đáng quý
  Hãy là chính mình
  Cho và nhận
  Sức mạnh của niềm tin
  Lòng nhân ái thực sự
  Lời hứa
  Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn
  Cậu bé thông minh
  Con vẹt xanh
  Ưu thế hơn người
  Học cách lắng nghe
  Hãy là chính mình
  Ai là người giàu có
  Gai của hoa hồng
  Cái cân
  Hai anh em
  Chữ tín
  Lòng nhân ái thực sự
  Tiếng vỗ tay đặc biệt
  Ngày đẹp nhất trong đời
  Tiếng đàn cho mẹ
  Cụ già thích yên tĩnh
  Khung cửa sổ
  Mẩu bánh mì
  Dây chuyền cuộc đời
  Chuyện về một cành nho
  Chiếc áo hạnh phúc
  Sự sẻ chia bình dị
  Con
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
H2O NEWS
H2O NEWS
Xem thời tiết
People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 160
Members RSS Feeders: 170
Total Users Tổng cộng: 330
  BBT: Offline
Last 7 days: 40,761
Số lượt truy cập:
6,361,267

WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
   • Hội đồng Giám mục Việt Nam
   • Tổng Giáo phận Hà Nội
   • Tổng Giáo phận Huế
   • Tổng Giáo phận Sài Gòn
   • Giáo phận Ban Mê Thuột
   • Giáo phận Bắc Ninh
   • Giáo phận Cần Thơ
   • Giáo phận Đà Nẵng
   • Giáo phận Đà Lạt
   • Giáo phận Hải Phòng
   • Giáo phận Lạng Sơn
   • Giáo phận Long Xuyên
   • Giáo phận Mỹ Tho
   • Giáo phận Nha Trang
   • Giáo phận Phan Thiết
   • Giáo phận Thái Bình
   • Giáo phận Thanh Hoá
   • Giáo phận Vinh
   • Giáo phận Vĩnh Long
   • Giáo phận Kontum
   • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
   • Giáo phận Phát Diệm
   • Giáo phận Qui Nhơn
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
   • Đại hội GTTG Marid 2011
   • Đại hội GTTG Rio 2013
   • HĐGH về Giáo Dân
   • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
   • Pope2You
   • Tự học php
   • Vatican
   • Youtube - Vatican
Từ Điển Online:     

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@