Mục đích của cuộc đời là trải rộng hạnh phúc. (Maharishi Mahest Yogi)
EMTY.ORG - Sơ lược dữ kiện:

 • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 271
 • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 762
 • ♥ Tin tức, chuyên đề... 12210
 • ♥ Thư viện hình ảnh: 15254
 • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 858
 • ♥ Video: 942
 • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed -


Ngày 5 tháng Giêng

(Trước Lễ Hiển Linh)
 
Bài Ðọc I: 1 Ga 3,11-21

"Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em".

11 Đây là lời loan báo
anh em đã nghe từ lúc khởi đầu:
chúng ta hãy yêu thương nhau;

12 chúng ta đừng bắt chước Ca-in:
nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.
Tại sao nó đã giết em?
Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,
còn các việc em nó làm thì công chính.

13 Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,
nếu thế gian ghét anh em.

14 Chúng ta biết rằng:
chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,
vì chúng ta yêu thương anh em.
Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.

15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.
Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào
có sự sống đời đời ở lại trong nó.

16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì:
đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

17 Nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người ấy được?

18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.

20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.

21 Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.


Ðáp Ca: Tv 99,2-5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa. (2a)

Xướng 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp.

2) Hãy biết rằng Thiên Chúa là Thượng Ðế, chính Ngài đã tạo tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. - Ðáp.

3) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, hãy vào trụ quan nhà Ngài với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Ngài. - Ðáp.

4) Vì Thiên Chúa, Ngài thiện hảo, lòng từ bi Ngài tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. - Ðáp.
 
Alleluia

Alleluia, Alleluia. - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Ga 1,43-51

"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel"

43 Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Philípphê là người Bếtxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.

45 Ông Philípphê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét." 46 Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philípphê trả lời: "Cứ đến mà xem!" 47 Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Nathanael hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!" 50 Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
Ngày Ngày lễ Các bài đọc
01/01/2013 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2013 Ngày 2 Tháng Giêng 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
03/01/2013 Ngày 3 Tháng Giêng 1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34
04/01/2013 Ngày 4 Tháng Giêng 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42
05/01/2013 Ngày 5 Tháng Giêng 1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51
06/01/2013 Lễ Hiển Linh Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
07/01/2013 Thứ hai, Lễ Hiển Linh ;
08/01/2013 Thứ ba, Lễ Hiển Linh ;
09/01/2013 Thứ tư, Lễ Hiển Linh ;
10/01/2013 Thứ năm, Lễ Hiển Linh ;
11/01/2013 Thứ sáu, Lễ Hiển Linh ;
12/01/2013 Thứ bảy, Lễ Hiển Linh ;
13/01/2013 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22
14/01/2013 Thứ hai, Chúa Chịu Phép Rửa ;
15/01/2013 Thứ ba, Chúa Chịu Phép Rửa ;
16/01/2013 Thứ tư, Chúa Chịu Phép Rửa ;
17/01/2013 Thứ năm, Chúa Chịu Phép Rửa ;
18/01/2013 Thứ sáu, Chúa Chịu Phép Rửa ;
19/01/2013 Thứ bảy, Chúa Chịu Phép Rửa ;
20/01/2013 Chúa Nhật 2 Thường Niên Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-12
21/01/2013 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên Dt 5,1-10; Mc 2,18-22
22/01/2013 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên Dt 6,10-20; Mc 2,23-28
23/01/2013 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6
24/01/2013 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12
25/01/2013 Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại Cv 22,3-16; Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
26/01/2013 Thánh Timôthê, Tông Đồ 2 Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Lc 10,1-9
27/01/2013 Chúa Nhật 3 Thường Niên Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
28/01/2013 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30
29/01/2013 Thứ Ba sau CN 3 Thường Niên Dt 10,1-10; Mc 3,31-35
30/01/2013 Thứ Tư sau CN 3 Thường Niên Dt 10,11-18; Mc 4,1-20
31/01/2013 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên Dt 10,19-25; Mc 4,21-25
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Thìn
Lễ Hiển Linh

Các Đạo sĩ thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, liền sấp mình thờ lạy, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)

Xem tiếp
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1-2013
Ý Chung
Cầu cho các Kitô hữu trong Năm Đức Tin này biết đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô và hân hoan làm chứng về hồng ân đức tin.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho cộng đoàn Kitô hữu thường bị phân biệt đối xử tại Trung Đông nhận được nơi Chúa Thánh Thần sức mạnh của lòng trung tín và sự kiên tâm bền chí.
LỊCH PHỤNG VỤ
Xem tin - bài theo ngày
  « January 2013 »  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
Thế giới tưng bừng đón Năm mới 2013
Thế giới đón Năm mới 2013
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (1)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (2)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (3)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (4)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (5)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (6)
Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại GP. Kontum (7)
Dâng bánh rượu Noel
Giới thiệu Album
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Nhạc và lời: Huy Phụng
Hiệu đính: Msgr. Jerome Nguyên
Xuất bản: NSII Chicago, IL.
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
  Đôi mắt của mẹ
  Sự sẻ chia đáng quý
  Hãy là chính mình
  Cho và nhận
  Lòng nhân ái thực sự
  Biểu giá cho tình mẹ
  Lời hứa
  Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn
  Cậu bé thông minh
  Con vẹt xanh
  Ưu thế hơn người
  Học cách lắng nghe
  Hãy là chính mình
  Ai là người giàu có
  Gai của hoa hồng
  Cái cân
  Hai anh em
  Chữ tín
  Lòng nhân ái thực sự
  Tiếng vỗ tay đặc biệt
  Ngày đẹp nhất trong đời
  Tiếng đàn cho mẹ
  Cụ già thích yên tĩnh
  Khung cửa sổ
  Mẩu bánh mì
  Dây chuyền cuộc đời
  Chuyện về một cành nho
  Chiếc áo hạnh phúc
  Sự sẻ chia bình dị
  Con
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
H2O NEWS
H2O NEWS
Xem thời tiết
People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 395
Members RSS Feeders: 172
Total Users Tổng cộng: 567
  BBT: Offline
Last 7 days: 48,790
Số lượt truy cập:
6,248,616

WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
   • Hội đồng Giám mục Việt Nam
   • Tổng Giáo phận Hà Nội
   • Tổng Giáo phận Huế
   • Tổng Giáo phận Sài Gòn
   • Giáo phận Ban Mê Thuột
   • Giáo phận Bắc Ninh
   • Giáo phận Cần Thơ
   • Giáo phận Đà Nẵng
   • Giáo phận Đà Lạt
   • Giáo phận Hải Phòng
   • Giáo phận Lạng Sơn
   • Giáo phận Long Xuyên
   • Giáo phận Mỹ Tho
   • Giáo phận Nha Trang
   • Giáo phận Phan Thiết
   • Giáo phận Thái Bình
   • Giáo phận Thanh Hoá
   • Giáo phận Vinh
   • Giáo phận Vĩnh Long
   • Giáo phận Kontum
   • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
   • Giáo phận Phát Diệm
   • Giáo phận Qui Nhơn
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
   • Đại hội GTTG Marid 2011
   • Đại hội GTTG Rio 2013
   • HĐGH về Giáo Dân
   • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
   • Pope2You
   • Tự học php
   • Vatican
   • Youtube - Vatican
Từ Điển Online:     

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@