Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed -


Thứ Hai sau Chúa Nhật 33 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 1,1-4; 2,1-5a

"Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ mức nào và hãy hối cải".

(1) 1 Mặc khải của Ðức Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của Người biết mặc khải đó. 2 Ông Gioan đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Ðức Giêsu Kitô, về những gì ông đã thấy. 3 Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến!

4 Tôi là Gioan kính gửi bảy Hội Thánh Tiểu Á. Xin Ðấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người.

(2) 1 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Êphêxô: Ðây là lời của Ðấng cầm trong tay hữu bảy vì sao, Ðấng đi giữa bảy cây đèn vàng: 2 Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ, mà thực ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. 3 Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. 4 Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu.
 
Ðáp Ca: Tv 1,1-2.3.4.6

Ðáp: Ta sẽ cho kẻ thắng trận ăn trái cây sự sống (Kh 2, 7b).

Xướng: 1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. - Ðáp.

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa: lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. - Ðáp.

3) Kẻ gian ác không được như vậy: họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. - Ðáp.
 
Alleluia: Lc 16,31

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 18,35-43

"Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".

35 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi!" 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương xót tôi!" 40 Ðức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đền gần, Người hỏi: 41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy". 42 Ðức Giêsu nói: "Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh". 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
Ngày Ngày lễ Các bài đọc
01/11/2012 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2012 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2012 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11
04/11/2012 Chúa Nhật 31 Thường Niên Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34
05/11/2012 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Pl 2,1-4; Lc 14,12-14
06/11/2012 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Pl 2,5-11; Lc 14,15-24
07/11/2012 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Pl 2,12-18; Lc 14,25-33
08/11/2012 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Pl 3,3-8; Lc 15,1-10
09/11/2012 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8
10/11/2012 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
11/11/2012 Chúa Nhật 32 Thường Niên 1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,41-44
12/11/2012 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
13/11/2012 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
14/11/2012 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
15/11/2012 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
16/11/2012 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37
17/11/2012 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
18/11/2012 Chúa Nhật 33 Thường Niên Ðn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32
19/11/2012 Thứ Hai sau CN 33 Thường Niên Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43
20/11/2012 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10
21/11/2012 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên Kh 4,1-11; Lc 19,11-28
22/11/2012 Lễ Tạ Ơn Hc 50,24-26; 1 Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
23/11/2012 Thứ Sáu sau CN 33 Thường Niên Kh 10,8-11; Lc 19,45-48
24/11/2012 Lễ CTTĐVN 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
25/11/2012 Lễ Chúa Kitô Vua Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37
26/11/2012 Thứ Hai sau CN 34 Thường Niên Kh 14,1-3,4b-5; Lc 21,1-4
27/11/2012 Thứ Ba sau CN 34 Thường Niên Kh 14,14-19; Lc 21,5-11
28/11/2012 Thứ Tư sau CN 34 Thường Niên Kh 15,1-4; Lc 21,12-19
29/11/2012 Thứ Năm sau CN 34 Thường Niên Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28
30/11/2012 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
TIN THẾ GIỚI
Dân chúng Pakistan vinh danh nữ sinh bị Taliban bắn vào đầu
Liên hiệp quốc ấn định ngày 10-11 là Ngày Malala để vinh danh cô Malala Yousafzai, người bị những phần tử hiếu chiến bắn vào đầu vì cô tranh đấu cho quyền đi học của phái nữ và đã thu thập và phổ biến những thông tin về các hành vi tàn ác của phe Taliban.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12212&mid=371">Dân chúng Pakistan vinh danh nữ sinh bị Taliban bắn vào đầu
Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm luật quốc tế
UNGWAD tố cáo một số điều luật về an ninh của Việt Nam mà Hà Nội thường áp dụng đối với các nhà bất đồng chính kiến có nội dung mơ hồ, có thể khép tội không chỉ những ai dùng bạo lực cho mục tiêu chính trị mà còn cả những người chỉ hành xử quyền tự do ngôn luận và quyền tự do bày tỏ quan điểm chính đáng của công dân.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12202&mid=371">Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm luật quốc tế
Mục sư Huỳnh Quốc Bình: Obama khó thắng lần thứ hai
Nước Mỹ là quốc gia có nhiều nguời theo Thiên Chúa giáo (nhiều nhất là Tin Lành, kế đến là Công giáo). Hiện nay có những mục sư da trắng lẫn da màu công khai vạch trần 6, 7 điểm gì đó, chứng mình rằng Obama không có niềm tin vào Thiên Chúa mà là... Và họ đã đặt ra câu hỏi cho người Thiên Chúa giáo: "Tin Chúa Cứu Thế Jesus hay tin Obama?','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12152&mid=371">Mục sư Huỳnh Quốc Bình: Obama khó thắng lần thứ hai
Kêu gọi chấm dứt chính sách một con ở Trung Quốc
Trung Quốc nên chấm dứt chính sách một con gây nhiều tranh cãi và để các gia đình có hai con từ năm 2015. Đây là đề xuất của Quỹ nghiên cứu Phát triển Trung Quốc (CDRF), một tổ chức nghiên cứu đầy ảnh hưởng ở nước này.','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12149&mid=371">Kêu gọi chấm dứt chính sách một con ở Trung Quốc
Vũ khí đất hiếm của Trung Quốc đã bị vô hiệu hoá?
Từ 2 năm nay, vị trí độc quyền của Trung Quốc trong địa hạt đất hiếm đang bị xói mòn dần dần. Nhật Bản, nước tiêu thụ hàng đầu, ngày càng đa dạng hóa nguồn cung cấp, đi tìm đất hiếm ở Mông Cổ, Việt Nam, hay ở Mỹ...','#F7F8E0', 400);" onmouseout="hideddrivetip();" href="ViewNewsDetail.aspx?tabid=200&NewsPK=12078&mid=371">Vũ khí đất hiếm của Trung Quốc đã bị vô hiệu hoá?
TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO
Thiện, thiền, đan
Thánh hoá, làm phép
Chức - tác vụ
Thiện
Đồng tế, Concelebration
Tâm
Tu thân
THƠ VĂN
Nhớ ơn tổ tiên | Jos Hữu Đạt
Sức mạnh lời cầu nguyện | Giuse Nguyễn Hữu Đạt
Tín nguyện | Trầm Thiên Thu
Dưới trời mùa Thu | Phan Văn Phước
Hoa kinh | Trầm Thiên Thu
Lời kinh Thánh Mười | Antôn Lương Văn Liêm
Tôi quá đỗi yêu em | Tuyết Mai Texas
NĂM ĐỨC TIN
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 16: Trời và đất | ĐHY Christoph Schönborn
Nhân Năm Đức Tin nghĩ về đặc tính Bí tích nơi người Kitô hữu | Jos.Vinc. Ngọc Biển
Năm Đức Tin theo Thánh Tôma - Bài 7
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 15: Các Thiên thần
3 con đường dẫn đến nhận thức về Thiên Chúa | G. Trần Đức Anh OP
Tin! Là đón nhận và đi vào Tình Yêu của Thiên Chúa | Jos.Vicn. Ngọc Biển, SsP
Tìm hiểu Sách GLHTCG - Bài 14: Sự quan phòng của Thiên Chúa
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Mồng 7 tháng 10 năm Nhâm Thìn
Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên
Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng

“Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8)

Xem tiếp
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2012
Ý Chung
Cầu cho các giám mục, linh mục và tất cả các thừa tác viên Tin Mừng biết can đảm làm chứng về lòng trung thành với Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho Giáo Hội lữ hành hằng chiếu toả ánh sáng đến cho các dân tộc.
LỊCH PHỤNG VỤ
Xem tin - bài theo ngày
  « November 2012 »  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
Châm ngôn cuộc sống - Đừng
Bên bờ thiên mạc
Thuyền hai bến
Nhật ký của mẹ
Trái đất
Giới thiệu Album
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Nhạc và lời: Huy Phụng
Hiệu đính: Msgr. Jerome Nguyên
Xuất bản: NSII Chicago, IL.
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
  Đôi mắt của mẹ
  Sự sẻ chia đáng quý
  Hãy là chính mình
  Cho và nhận
  Sức mạnh của niềm tin
  Lòng nhân ái thực sự
  Lời hứa
  Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn
  Cậu bé thông minh
  Con vẹt xanh
  Ưu thế hơn người
  Học cách lắng nghe
  Hãy là chính mình
  Ai là người giàu có
  Gai của hoa hồng
  Cái cân
  Hai anh em
  Chữ tín
  Lòng nhân ái thực sự
  Tiếng vỗ tay đặc biệt
  Ngày đẹp nhất trong đời
  Tiếng đàn cho mẹ
  Cụ già thích yên tĩnh
  Khung cửa sổ
  Mẩu bánh mì
  Dây chuyền cuộc đời
  Chuyện về một cành nho
  Chiếc áo hạnh phúc
  Sự sẻ chia bình dị
  Con
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
H2O NEWS
H2O NEWS
Xem thời tiết
People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 133
Members RSS Feeders: 175
Total Users Tổng cộng: 308
  BBT: Off
Last 7 days: 41,182
Số lượt truy cập:
5,837,635

WEBSITES KẾT NỐI

 • CÁC GIÁO PHẬN CÁC GIÁO PHẬN
   • Hội đồng Giám mục Việt Nam
   • Tổng Giáo phận Hà Nội
   • Tổng Giáo phận Huế
   • Tổng Giáo phận Sài Gòn
   • Giáo phận Ban Mê Thuột
   • Giáo phận Bắc Ninh
   • Giáo phận Cần Thơ
   • Giáo phận Đà Nẵng
   • Giáo phận Đà Lạt
   • Giáo phận Hải Phòng
   • Giáo phận Lạng Sơn
   • Giáo phận Long Xuyên
   • Giáo phận Mỹ Tho
   • Giáo phận Nha Trang
   • Giáo phận Phan Thiết
   • Giáo phận Thái Bình
   • Giáo phận Thanh Hoá
   • Giáo phận Vinh
   • Giáo phận Vĩnh Long
   • Giáo phận Kontum
   • Niên giám các giáo phận - Anh ngữ
   • Giáo phận Phát Diệm
   • Giáo phận Qui Nhơn
 • WEBSITES KHÁC WEBSITES KHÁC
   • Đại hội GTTG Marid 2011
   • Đại hội GTTG Rio 2013
   • HĐGH về Giáo Dân
   • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
   • Pope2You
   • Tự học php
   • Vatican
   • Youtube - Vatican
Từ Điển Online:     

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@