Hãy đếm số tuổi của bạn bằng bạn bè, không phải bằng năm. Hãy đếm cuộc sống của bạn bằng nụ cười, không phải bằng nước mắt. - John Lennon
EMTY.ORG - Sơ lược dữ kiện:

 • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 271
 • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 771
 • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 948
 • ♥ Tin tức, chuyên đề... 12887
 • ♥ Thư viện hình ảnh: 16985
 • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 905
 • ♥ Video: 1030
 • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed
-


Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C
 
Bài đọc 1: 1 V 19,16b.19-21

Ông Êlisa đứng dậy, đi theo ông Êlia.

16b Ngày ấy, Đức Chúa phán với ngôn sứ Êlia: “Ngươi sẽ xức dầu tấn phong Êlisa con Saphát, làm ngôn sứ thay cho ngươi.”

19 Ông Êlia ra đi và gặp ông Êlisa là con ông Saphát đang cày ruộng; trước mặt ông Êlisa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Êlia đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Êlisa. 20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Êlia và nói: “Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông.” Ông Êlia trả lời: “Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu?” 21 Ông Êlisa bỏ ông Êlia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông.

Đáp ca: Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11 (Đ. x. c.5a)


Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
2a Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ,
5 Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

7 Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
10 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

Bài đọc 2: Gl 5,1.13-18

Anh em đã được gọi để hưởng tự do.

1 Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.

13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. 14 Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng : anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!

16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. 17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. 18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.

Tung hô Tin Mừng: 1 Sm 3,9; Ga 6,68c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, cúi xin Ngài phán dạy, tôi tớ Ngài đang lắng tai để ý; Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 9,51-62

Đức Giêsu nhất quyết đi Giêrusalem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
Ngày Ngày lễ Các bài đọc
01/07/2013 Thứ Hai Tuần 13 Thường Niên St 18,16-33; Mt 8,18-22
02/07/2013 Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên St 19,15-29; Mt 8,23-27
03/07/2013 Thánh Tôma Tông Ðồ Ep 2,19-22; Ga 20,24-29
04/07/2013 Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên St 22,1-19; Mt 9,1-8
05/07/2013 Thứ Sáu Tuần 13 Thường Niên St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13
06/07/2013 Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
07/07/2013 Chúa Nhật 14 Thường Niên Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-9
08/07/2013 Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên St 28,10-22a; Mt 9,18-26
09/07/2013 Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên St 32,22-32; Mt 9,32-38
10/07/2013 Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7
11/07/2013 Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15
12/07/2013 Thứ Sáu sau CN 14 Thường Niên St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
13/07/2013 Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên St 49,29-33; 50,15-24; Mt 10,24-33
14/07/2013 Chúa Nhật 15 Thường Niên Ðnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37
15/07/2013 Thứ Hai sau CN 15 Thường Niên Xh 1,8-14.22; Mt 10,34 - 11,1
16/07/2013 Thứ Ba sau CN 15 Thường Niên Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24
17/07/2013 Thứ Tư sau CN 15 Thường Niên Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27
18/07/2013 Thứ Năm sau CN 15 Thường Niên Xh 3,13-20; Mt 11,28-30
19/07/2013 Thứ Sáu sau CN 15 Thường Niên Xh 11,10 - 12,14; Mt 12,1-8
20/07/2013 Thứ Bảy sau CN 15 Thường Niên Xh 12,37-42; Mt 12,14-21
21/07/2013 Chúa Nhật 16 TN St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42
22/07/2013 Thánh Nữ Mađalêna Dc 3,1-4a; Ga 20,1.11-18
23/07/2013 Thứ Ba sau CN 16 Thường Niên Xh 14,21 - 15,1; Mt 12,46-50
24/07/2013 Thứ Tư sau CN 16 Thường Niên Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9
25/07/2013 Thứ Năm sau CN 16 Thường Niên Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17
26/07/2013 Thánh Gioakim và Anna Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17
27/07/2013 Thứ Bảy sau CN 16 Thường Niên Xh 24,3-8; Mt 13,24-30
28/07/2013 Chúa Nhật 17 Thường Niên St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13
29/07/2013 Thánh nữ Martha Lv 23,1.4-11.15-16. 27.34b-37; Ga 11,19-27
30/07/2013 Thứ Ba sau CN 17 Thường Niên Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43
31/07/2013 Thứ Tư sau CN 17 Thường Niên Xh 34,29-35; Mt 13,44-46
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2013
Ý Chung
Cầu cho Ngày Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Brazil khuyến khích tất cả các Kitô hữu trẻ trở nên các tông đồ và các nhà truyền rao Tin Mừng.
Ý Truyền Giáo
Cầu cho toàn thể lục địa Á châu mở rộng cửa đón tiếp các sứ giả Tin Mừng.
Xem tin - bài theo ngày
  « July 2013 »  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Media Online
  ĐTC viếng thăm đảo Lampedusa
  ĐTC gặp gỡ các chủng sinh và tập sinh
  Buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 7-7-2013
  ĐTC cử hành Thánh lễ với các chủng sinh và tập sinh
  Buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30-6-2013
  Buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa thứ bảy 29-6-2013
  ĐTC Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô
  Buổi tiếp kiến chung của ĐTC sáng thư tư 26-6-2013
  ĐTC tiếp đón bộ trưởng hàng đầu của Cộng hoà Malta
  ĐTC gặp gỡ Hội Thánh Phêrô và Phaolô
  Buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 23-6-2013
  ĐTC Phanxicô: Đức Phaolô VI làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô
  Buổi hoà nhạc trong Năm Đức Tin
  ĐTC kêu gọi hoà bình cho Trung Đông và giúp đỡ những người tị nạn tại Syria
  ĐTC tiếp kiến thành viên Tổ chức Lương nông Quốc tế
  Buổi tiếp kiến chung của ĐTC sáng thư tư 19-6-2013
  Hội nghị Mục vụ của GP. Roma
  ĐTC tiếp kiến Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu
  ĐTC cử hành Ngày Tin Mừng Sự Sống
  Thánh lễ Phong chức LM tại GP. Kontum (1)
  Bài học của kiến
  Tìm lại giấc mơ
  Sức mạnh của lời nói
  Ưu thế hơn người
  Cửa thiên đường
  Điều đầu tiên
  Cái kén bướm
  Câu hỏi quan trọng nhất
  Lần sinh nhật đầu tiên
  Cuộc sống là thứ quan trọng nhất
  Trở về
  Chiếc bình nứt
  Một câu nói dịu dàng
  Điểm sáng sau thất bại
  Một ly sữa
  Huân chương và đồ chơi
  Sự nhầm lẫn ý nghĩa
  Cây lộc vừng
  Ba người thầy vĩ đại
  Bạn đồng hành
  Bí quyết để có niềm vui
  Cậu bé thông minh
  Sự bình yên
  Hoa hồng tặng mẹ
  Lời hứa
  Sức mạnh của niềm tin
  Báu vật tiềm ẩn
  Lời nhắn gửi muộn màng
  Đoá hoa tình yêu
  Đôi mắt của mẹ
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
RADIO VERITAS: Chân Lý Á Châu'
H2O NEWS
People Online Thành viên online:
Visitors Nối kết trực tuyến: 558
Members RSS Feeders: 173
Total Users Tổng cộng: 731
Last 7 days: 41,524
Số lượt truy cập:
7,445,683
Đang sử dụng: Unknown
Version: 0
Từ Điển Online:     

Everything Meaning To You

Email: [email protected]

Website: emty.org

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@