Facebook NewsFeed
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 03/04/2012 - 11:59:16
Người Công giáo Ý không được rải tro người chết

EMTY (Rome, Italy, 1-4-2012, CNA/EWTN News) - Giáo hội Công giáo tại Ý đã ban hành những quy tắc mới nhằm loại bỏ việc rải tro cốt người chết hoặc đặt trong tiểu để lưu giữ tại nhà.

“Hoả táng được coi là hoàn tất sau khi tiểu đựng tro cốt được lưu tại nghĩa trang”, theo phụ lục Nghi thức An táng ấn bản mới của Hội đồng Giám mục Ý. “Thực hiện việc rải tro một cách tự do hoặc lưu giữ ở những nơi khác không phải là nghĩa trang đặt ra nhiều mối quan tâm về tính trọn vẹn của nó với đức tin Kitô giáo, đặc biệt là khi chúng bao hàm những tư tưởng phiếm thần hay chủ nghĩa tự nhiên”, trang phụ lục viết thêm.

Cuốn sách mới về Nghi thức An táng được xuất bản hồi đầu tháng này và sẽ có hiệu lực trong các giáo xứ trên khắp nước Ý vào ngày 2-11, ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn. Các số liệu thống kê chính thức cho thấy khoảng 10% người ở Ý chết được hoả táng. Từ năm 2001, chính phủ Ý đã cho phép được lưu giữ tiểu đựng hài cốt tại tư gia hoặc được rải trên đất liền hoặc ngoài biển.

Trong lúc chờ đợi cuốn Nghi thức An táng mới được phát hành trong tháng này, một số phương tiện truyền thông Ý suy đoán rằng Giáo Hội cũng sẽ chấp thuận các thực hành này trong những hoàn cảnh nhất định.

Theo truyền thống, Giáo hội Công giáo cho phép hoả táng khi cấp thiết đòi hỏi phải huỷ xác một cách nhanh chóng, chẳng hạn như trong thời gian bệnh dịch hay thảm hoạ tự nhiên.

Mối quan tâm của Giáo Hội là việc từ chối mai táng theo nghi thức Kitô giáo có thể được xem là sự từ chối niềm tin Kitô giáo về sự sống lại của thân xác và sự bất tử của linh hồn. Thật vậy, việc sử dụng hoả táng đã được đấu tranh từ thế kỷ khai sáng 18 trở đi do nhiều phong trào chống Công giáo, như Hội Tam Điểm chẳng hạn.

Tuy nhiên, áp dụng thực tế những giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề này đã được sửa đổi trong  tài liệu “Piam et constantem” năm 1963 của Bộ Văn phòng Thánh (tên cũ của Bộ Giáo lý Đức tin). Tài liệu ghi nhận rằng việc hoả táng thường được những người “nhiễm sự thù oán về những xã hội bí mật của họ” sử dụng như một biểu tượng ‘phủ nhận tín điều Kitô giáo’ về việc thân xác loài người ngày sau sẽ sống lại và sự bất tử của linh hồn”.

Nhưng tài liệu cũng chỉ ra rằng “một ý định như thế rõ ràng là chủ quan, thuộc về chủ tâm của những người đề xuất hoả táng, chứ không phải một điều gì đó khách quan vốn có trong ý nghĩa của việc hoả táng”.

“Hoả táng không ảnh hưởng đến linh hồn cũng không ngăn chặn được quyền năng khôi phục lại thân xác của Thiên Chúa”, và “do đó, chính việc hoả táng không bao hàm một sự từ chối khách quan các tín điều đã được đề cập”, tài liệu viết.

Tài kết luận rằng nhiều người ủng hộ việc hoả táng thời nay không phải “do thù hận Giáo Hội hay phong tục Kitô giáo” mà là “vì lý do sức khoẻ, kinh tế, hoặc lý do khác liên quan đến trật tự cá nhân hoặc công cộng”.

Sách Giáo Lý của Giáo hội Công giáo năm 1992 xác định quan điểm này. “Giáo Hội cho phép hoả táng, miễn chứng minh được rằng việc hoả táng không nhằm từ chối niềm tin vào sự sống lại của thân xác”. Bộ Giáo Luật năm 1983 mở rộng hơn một chút và nói rằng “Giáo Hội tha thiết khuyển giữ lại các phong tục an táng đạo đức, nhưng không cấm việc hoả táng, trừ khi việc này được chọn vì những lý do trái ngược với giáo huấn Kitô giáo”.

Tomorrow Page