Facebook NewsFeed
Thứ Tư, ngày 05 tháng 10 năm 2011
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 04/10/2011 - 13:58:39
Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ

Chúa Giêsu biết tất cả về chúng ta - những ơn của chúng ta, tài năng của chúng ta, sức mạnh của chúng ta. Ngài cũng biết những yếu đuối của chúng ta, tính khí của chúng ta và tất cả những điều ngộ nghĩnh làm cho chúng ta trở nên riêng biệt. Ngài biết những vấn đề khó khăn mà chúng ta nghĩ mình không thể vượt qua và tất cả mọi thứ thuộc về bản thân khiến chúng ta khó chịu. Không có gì có thể che giấu được Ngài.

Chúa Giêsu quan tâm đến mỗi đau đớn và thất vọng của chúng ta. Ngài quan tâm đến cảm nhận của chúng ta, đến điều chúng ta nghĩ, đến những khó khăn và thử thách mà chúng ta gặp, đến sức khoẻ, đến những nhu cầu vật chất, đến những đấu tranh về mặt tinh thần của chúng ta. Không có một chi tiết nào về cuộc sống của chúng ta mà Ngài lại không quan tâm đến, và Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ.     

Mỗi khi chúng ta ngước nhìn lên Ngài, Ngài luôn ở đó. Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và Ngài chạnh lòng thương. Ngài không bao giờ cảm thấy chán khi lắng nghe chúng ta, không bao giờ cách xa, không bao giờ ngủ, không bao giờ treo bảng “đừng làm phiền!” trên cửa.

Ngài luôn lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Đôi lúc, Ngài không đáp lại theo như cách chúng ta đã xin, hay theo cách mà chúng ta nghĩ là Ngài nên làm, và đôi khi chúng ta không thấy được câu trả lời ngay lập tức, nhưng Ngài luôn lắng nghe và luôn trả lời.

Nghi Ân dịch