Facebook NewsFeed
Thứ Tư, ngày 05 tháng 10 năm 2011
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 03/10/2011 - 23:59:29

Cho con biết hy sinh

Thưa thầy Phanxicô Assisi, ngày xưa ngài đã cầu xin Chúa qua Bài ca Hoà bình nổi tiếng,
nay con cũng nguyện khẩn người chuyển cầu bằng lời kinh Hy sinh.

Lạy Thánh Phanxicô Asissi,

xin cho con biết:

Yêu khó nghèo hơn là sự giàu sang.

Hy sinh nhưng không đòi được trả công.

Phục vụ không cần tìm hưởng thụ.

Xây dựng thay cho trỉ chích.

Thực hành hơn là lý luận.

Cậy trông thế chỗ cho lòng tự phụ.

Hát lên bài ca thay lời than phiền.

Chuộng tôi tớ Chúa hơn là ông chủ trần gian.

Trở nên giản dị và từ chối hào nhoáng.

Chọn đời sau và sử dụng đúng đời này.

Chịu đựng thất bại nhưng không nản chí.

Mến lòng chân thành hơn là xã giao, giả tạo.

Sống với Thánh giá và dám bỏ sự an nhàn.

Lạy Ngài, xin hãy giúp để con được:

Trong sáng như trẻ thơ hơn là toan tính như người lớn.

Tuân phục chứ không tranh cãi, chống báng.

Cầu nguyện từ trái tim thay cho môi miệng.

Trở thành hiệp sĩ đạo thánh hơn là hiệp sĩ đời thường.

Hy sinh vì Nước Trời và phụng sự Thiên Chúa.

Và xin đổ xuống cho chúng con

sự an bình mà ngài đã được Thiên Chúa ban cho.

G. Tuấn Anh