Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 1/11/2014 5:13:54 AM
Đức Thánh Cha Phanxicô: Tin tưởng dẫn đến hy vọng
WHĐ (10.01.2014) – “Trong Giáo hội có nhiều Kitô hữu hoang mang, họ không tin rằng đức tin sẽ chiến thắng.” Đó là ý tưởng được Đức Thánh Cha khai triển trong bài giảng Thánh lễ cử hành tại nhà nguyện của Nhà khách Santa Marta sáng nay thứ Sáu, 10-1. “Có nhiều Kitô hữu chỉ có niềm cậy trông nhạt nhoà, không có sức mạnh, một niềm cậy trông yếu ớt, có nhiều Kitô hữu không có sức mạnh và lòng can đảm tin tưởng vào Chúa.”

Đức Thánh Cha thẳng thắn: “Tôi không ngại nói ra điều đó. Cầu nguyện - nhiệt kế của đời sống Giáo hội - đã xuống thấp: tôi thấy ít có khả năng thờ phượng Chúa, đơn giản vì khi tuyên xưng đức tin, chúng ta không tin chắc, hoặc chỉ tin một nửa. Người có đức tin thì phó thác nơi Thiên Chúa. Nhưng nếu người ấy không sống đức tin này trong chiến thắng, thì họ sẽ hoang mang và thế gian sẽ thắng, ông hoàng của thế gian, tức là ma quỷ, sẽ chiến thắng.” Và Đức Thánh Cha trích lời Thánh tông đồ Phaolô: “Vào lúc khó khăn trong đời ngài, thánh nhân đã nói: ‘Tôi biết tôi tin vào ai.’ Thật vậy, ngài đã tin vào Chúa Giêsu.”

“Phải tin tưởng, bởi tin tưởng dẫn chúng ta đến hy vọng. Nếu việc tuyên xưng đức tin dẫn chúng ta đến thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa, thì tin tưởng nơi Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một thái độ hy vọng.” Đức Thánh Cha giải thích: “Tuyên xưng đức tin đòi hỏi chúng ta phải tin không phải chỉ một phần hoặc một nửa, nhưng toàn vẹn đức tin, đức tin được truyền lại cho chúng ta: toàn vẹn đức tin! Nhưng làm sao biết được tôi tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ? Ai tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ, toàn vẹn đức tin, thì người ấy có thể thờ phượng Thiên Chúa.” Đức Thánh Cha nói thêm rằng thái độ đầu tiên phải có là tuyên xưng đức tin và bảo vệ đức tin; sau đó là tin tưởng vào Thiên Chúa.

(Vatican Radio)
 
Thái Hoà