Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 1/11/2014 4:55:28 AM
Tổng Tu nghị Dòng Đạo Binh Chúa Kitô
WHĐ (10.01.2014) – Ngày thứ Năm 9-1-2014 tại Roma, Đức Hồng y Velasio De Paolis, Đặc sứ của Đức Thánh Cha cho Dòng Đạo Binh Chúa Kitô đã cử hành Thánh lễ khai mạc Tổng Tu nghị ngoại lệ của Dòng này. Trước đó các linh mục trong kinh sĩ đoàn đã tham dự tuần tĩnh tâm chín ngày để cầu nguyện cho Tổng Tu nghị. Sau 3 năm rưỡi cải tổ kể từ khi được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Đặc sứ Giáo hoàng để quản trị Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, Đức Hồng y De Paolis đã triệu tập Tổng Tu nghị để bầu ban lãnh đạo mới và phê chuẩn bản hiến pháp mới của Dòng.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng y nói đây không phải là một công việc kỹ thuật và Tu nghị phải giúp mỗi người kiểm điểm đời sống, cam kết canh tân đời sống thiêng liêng của cá nhân và cộng đoàn.

Hiến pháp mới vì thế không được giới hạn vào một bộ luật và các kỷ luật nhưng phải diễn tả một ơn gọi, một lý tưởng và một tầm nhìn chung, một con đường nên thánh chung.

Sau đó, ngài nhắc lại rằng nhiệm vụ trước hết của các người lãnh đạo mới là bảo vệ và phát triển đặc sủng của Dòng, họ phải hướng dẫn Dòng trong tinh thần Phúc Âm và trung thành với lề luật của Giáo hội. Hiến pháp mới dành sự quan tâm đặc biệt đến Tu nghị này, nhưng vẫn không quên quá khứ đau thương.

Tiếp theo, Đức Hồng y De Paolis nói về việc chuẩn bị Tu nghị đổi mới, mời gọi các tu sĩ đặt hy vọng nơi Chúa, Đấng đã gìn giữ ơn gọi của họ và đã chuẩn bị họ cho một một triển vọng mới. Nhắc lại sự nâng đỡ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và của Đức Giáo hoàng Phanxicô hiện nay trong giai đoạn đen tối của Hội dòng, Đức Hồng y bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đổi mới và trung thành với Chúa của các chiến binh Chúa Kitô: “Anh em đã đau khổ nhiều, đã nếm trải nỗi tủi hổ bị tố cáo, bị nghi ngờ, bị công luận phán xét, cả trong lòng Giáo hội. Anh em đã biết đón nhận thử thách với lòng yêu mến ơn gọi, yêu mến Giáo hội và cộng đoàn. Thử thách ấy thanh tẩy anh em và củng cố anh em vì anh em đã cảm nghiệm ân sủng và tình yêu của Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em dự phần vào mầu nhiệm thập giá và cứu chuộc. Anh em đã chia sẻ nỗi đau khổ của các nạn nhân của một số thành viên của Đạo binh và đã chỉ chọn con đường Phúc Âm để chuộc lại điều ác. Anh em đã không trốn chạy, không loại bỏ và không lên án người khác. Anh em đã đi theo con đường tham gia và liên đới, đó là con đường tình yêu đi vào tội lỗi và đau khổ để cứu chuộc chúng từ bên trong.”

(VIS, 09-01-2014)
 

Minh Đức