Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Facebook NewsFeed
-
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 9/21/2013 8:14:33 PM
Thư của Đức Giám mục GP. Vinh, gửi các giám mục trong HĐGM Việt Nam


Gm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp