RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 8/13/2013 12:35:20 PM
ĐGH Phanxicô yêu cầu các gia đình Brazil chuyển trao đức tin
(RomeReports, 12-8-2013) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp đến những người tham gia Tuần lễ Gia đình Quốc gia 2013 của Brazil. Ngài gợi lại và cám ơn đất nước này vì đã dành cho ngài trải nghiệm ở Rio de Janeiro và hoan nghênh những người tham gia sự kiện này, sẽ được tập trung vào vai trò của gia đình trong giáo dục và chuyển giao đức tin Kitô giáo.

Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định một trong những ý chính trong Thông điệp đầu tiên của ngài, Lumen Fidei, nói rằng “trong gia đình, cha mẹ hãy khuyến khích chia sẻ những trải nghiệm đức tin, giúp con cái dần dần trưởng thành đức tin của chúng.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở họ chống lại một nền văn hoá vong thân, vốn không có bất cứ giá trị nào cho cuộc sống. Ngài mời những người tham dự hãy bảo vệ sự sống ngay từ trong lòng mẹ và bảo vệ cũng như chăm sóc người cao tuổi, những người ngài mô tả như là ký ức và sự khôn ngoan của mọi người.


Jos. Tú Nạc, NMS