RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 7/4/2013 10:42:06 PM
Công bố kết toán chi thu 2012 của Toà Thánh
VATICAN - Trong năm 2012, ngân sách của Toà Thánh dư hơn 2 triệu Euro và ngân sách Quốc gia Thành Vatican dư 23 triệu Euro.

Con số trên đây được Hội đồng Hồng y đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Toà Thánh, công bố hôm 4-7-2013, sau 2 ngày nhóm họp, mồng 2 và 3-7, dưới quyền chủ toạ của ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh, và với sự tham dự của 15 hồng y thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới và các chức sắc liên hệ của Toà Thánh. Đặc biệt ngày 3-7, ĐTC Phanxicô đã gặp và nói chuyện với Hội đồng Hồng y. Ngài tái khẳng định mục đích và sự hữu ích của Hội đồng và mời gọi tiếp tục các vị nhóm họp định kỳ.

Theo thông cáo, kết toán chi thu năm 2012 của Toà Thánh dư 2 triệu 185 ngàn (2.185.000) Euro, nhờ sự quản trị tốt về tài chính. Phần lớn chi phí trong ngân sách của Toà Thánh là để trả lương cho nhân viên, với 2.823 người tính đến cuối năm vừa qua; tiếp đến là chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội và trả thuế mới về bất động sản, tăng 5 triệu Euro so với quá khứ.

Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican có ngân sách độc lập với Toà Thánh, và kết toán chi thu trong năm 2012 dư hơn 23 triệu Euro (23.079.800), tức là tăng 1 triệu so với năm trước đó. Tính đến cuối năm ngoái, số nhân viên của Phủ này là 1.936 người.

”Đồng tiền Thánh Phêrô”, tức là số tiền các tín hữu đóng góp cho các hoạt động bác ái của ĐTC trong năm qua (2012) được gần 66 triệu (65.922.637,08) Mỹ kim, tức là giảm gần 3 triệu 800 ngàn (3.789.085) Mỹ kim. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Toà Thánh chiếu theo khoản Giáo luật số 1271 là 28 triệu 303 ngàn (28.303.000) Mỹ kim tức là giảm gần 12% so với năm 2011 trước đó. Cũng vậy, số tiền các dòng tu giúp Toà Thánh giảm 5,09% tức là được 1 triệu 133 ngàn (1.133.000) Mỹ kim.

Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, đã dâng tặng ĐTC số tiền 50 triệu Euro trong tài khoá 2012. Thêm vào đó, Viện này còn giúp 1 triệu Euro cho Ngân quỹ Amazzonia, 1 triệu 500 ngàn (1.500.000) Euro cho Quỹ Trợ giúp các nữ đan viện chiêm niệm, 1,5 triệu Euro giúp Quỹ Thánh Sergio, nâng đỡ các Giáo Hội tại cựu Liên Xô, 1 triệu Euro cho Uỷ ban Toà Thánh về Mỹ châu Latinh.

Hội đồng Hồng y chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các tín hữu, nhiều khi dưới hình thức ẩn danh, dành cho sứ vụ hoàn vũ của ĐTC, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, và các hồng y kêu gọi tiếp tục kiên trì trong việc thiện này. (SD 4-7-2013)

G. Trần Đức Anh OP