RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 7/4/2013 1:08:18 AM
Không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào 4 ngày thứ tư trong tháng 8
VATICAN - Trái với tin trước đây, hôm 1-7-2013, Phủ Giáo hoàng ra thông cáo cho biết sẽ không có các buổi tiếp kiến chung ĐTC Phanxicô vào 4 ngày thứ tư trong tháng 8 tới đây tại Vatican (7, 14, 21, 28).

Tuy nhiên, trong tháng 8, ĐTC vẫn chủ sự các buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật với các tín hữu tại Vatican.

Ngoài ra, sáng thứ năm, 15-8-2013, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Castel Gandolfo và sau đó ngày chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Dinh thự mùa hè của các vị Giáo hoàng tại đây.

Các buổi tiếp kiến chung hằng tuần ngày thứ tư của ĐTC sẽ được mở lại từ ngày 4-9 năm nay. (SD 1-7-2013)
G. Trần Đức Anh OP