RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 6/21/2013 8:49:00 PM
Đức Thánh Cha kêu gọi các nước giàu giữ lời hứa
VATICAN - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20-6-2013 dành cho 400 tham dự viên khoá họp thứ 38 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, ĐTC Phanxicô kêu gọi các nước giàu đừng viện cớ khủng hoảng kinh tế để không giữa lời hứa trợ giúp dân nghèo.

Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, có trụ sở ở Roma, và buổi tiếp kiến đã diễn ra tại Sảnh đường Clementina trong Dinh Tông Toà.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC ghi nhận có nhiều sáng kiến và những giải pháp khả thể để giải quyết tình trạng khó khăn về lương thực trên thế giới.

Ngài nói: "Tôi biết rằng mức sản xuất lương thực hiện nay trên thế giới đủ cho dân chúng, nhưng vẫn có hằng triệu người đang chịu đau khổ và chết vì đói: đây thực là một gương mù. Cần phải tìm ra những phương thức để tất cả mọi người có thể được hưởng hoa màu ruộng đất, không những để tránh tình trạng hố chia cách ngày càng sâu rộng giữa người có nhiều và những người phải hài lòng với những vụn bánh, nhưng nhất là vì đòi hỏi của đức công bằng và nghĩa vụ phải tôn trọng mỗi người."

"Tất cả chúng ta ở đây đều chia sẻ ý tưởng chúng ta có thể và phải làm cái gì hơn nữa để mang lại nghị lực cho hoạt động quốc tế bênh vực người nghèo, không phải chỉ được linh hoạt bằng thiện chí, hoặc tệ hơn nữa bằng những lời hứa thường không được thi hành. Người ta cũng không thể tiếp tục viện cớ tình trạng khủng chung trên thế giới để tránh né nghĩa vụ. Cuộc khủng hoàng này, người ta không thể hoàn toàn ra khỏi, bao lâu không cứu xét những hoàn cảnh và điều kiện sinh sống của con người, qua nhân vị và phẩm giá của họ."

ĐTC cũng cảnh giác: "Nhân vị và phẩm giá con người có nguy cơ trở thành trừu tượng, đứng trước những vấn đề như việc sử dụng bạo lực, chiến tranh, thiếu dinh dưỡng, tình trạng bị gạt ra ngoài lề, nạn vi phạm những quyền tự do căn bản, hoặc nạn đầu cơ tài chính, là tệ nạn trong lúc này đây đang ảnh hưởng trên giá cả lương thực, coi lương thực như mọi thứ hàng hoá khác, mà quên rằng mục tiêu đầu tiên của nó là nuôi sống con người."

ĐTC nhấn mạnh thêm: "Cần chống lại những lợi lộc kinh tế thiển cận và lý lẽ quyền lực của một thiểu số, loại bỏ đa số dân chúng thế giới và gây ra nghèo đói, gạt ra ngoài lề, với những hậu quả làm băng hoại xã hội. Ngoài ra, cần bài trừ nạn tham ô hối lộ, tạo nên đặc ân cho một số người đồng thời gây ra bất công cho nhiều người."

Sau cùng, ĐTC nhắc đến tấm gương người Samaritano nhân lành, cử chỉ của ông cứu giúp người bị thương không phải là một hành vi làm phúc bố thí, nhưng là trở nên một với người mà ông cứu giúp, chia sẻ số phận của ngừơi bị thương. ĐTC nhận định rằng tinh thần ấy cũng phải hướng dẫn công trình cải tổ các tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức FAO. "Cần vượt thắng thái độ dửng dưng hoặc nhìn sang phía khác, nhưng cần cấp thiết để ý đến những nhu cầu cấp bách hiện nay, với niềm tín thác rằng trong tương lai những kết quả của hoạt động có thể được chín muồi." (SD 20-6-2013)

G. Trần Đức Anh OP