RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 6/18/2013 10:32:50 PM
Ngày Hiền Phụ: Bố tôi khi tôi lên... tuổi
BỐ TÔI KHI TÔI LÊN…

4 tuổi: Bố tôi có thể làm bất cứ điều gì.

5 tuổi: Bố tôi biết đủ mọi cái.

6 tuổi: Bố tôi thông minh hơn Bố bạn.

8 tuổi: Bố thật ra chẳng biết một cái gì.

10 tuổi: Ngày trước khi bố tôi mới lớn, mọi thứ chắc không giống như bây giờ.

12 tuổi: Ồ, phải rồi, Bố chẳng biết bất kỳ tí gì về điều đó. Bố già quá không nhớ được thời thơ ấu của mình.

14 tuổi: Đừng chú ý gì tới Bố tôi. Ông quá cổ hủ!

21 tuổi: Bố tôi á? Lạy Chúa tôi, ông lỗi thời vô phương cứu chữa.

25 tuổi: Bố biết chút ít về việc đó, nhưng rồi ông sẽ biết bởi vì ông đã quá từng trải.

30 tuổi: Có lẽ chúng ta nên hỏi Bố nghĩ gì. Xét cho cùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm.

35 tuổi: Tôi sẽ không làm được một việc đơn độc tới lúc tôi nói chuyện với Bố.

40 tuổi: Tôi tự hỏi Bố vận dụng vấn đề đó như thế nào. Ông rất khôn ngoan và có cả một thế giới kinh nghiệm.

50 tuổi: Nếu bây giờ Bố hiện diện nơi đây, tôi có thể đưa ra bất cứ điều gì để bàn bạc việc này với ông. Thật quá tệ, tôi đã đánh giá không đúng Bố là người thông minh như thế nào. Tôi có thể học được nhiều điều ở Bố tôi.

Jos. Tú Nạc, NMS