RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 6/18/2013 10:06:00 PM
Chúc mừng Ngày của Bố!
“Này con, con nhớ là phải nói “không” trước những ‘mồm quan…’ xúi bẩy con làm những điều trái với đạo đức.”

Thưa quý lãnh đạo quốc gia, các ngài phải nói “không” trước những nhóm xúi bẩy ngài hợp thức hoá cách đối xử vô đạo đức.

Thưa các ngài thẩm phán, các ngài hãy nói “không” trước những xúi bẩy của xã hội để định nghĩa lại hôn nhân. Các ngài phải biết rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.

Hỡi nhân loại, chúng ta hãy nói “không” trước những xúi bẩy của các phương tiện truyền thông trình bày những cách ứng xử vô đạo đức như chuyện “bình thường” có thể chấp nhận hay trò giải trí.

Con cảm ơn Bố, vì Bố đã dạy con rằng chỉ có một Thiên Chúa... và nhân loại không thể thay thế quyền năng của Người.

Chúc mừng Ngày của Bố. Xin Thiên chúa từ tâm chúc phúc cho tất những người Bố trên toàn thế giới!


Jos. Tú Nạc, NMS