Facebook NewsFeed
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 10/11/2012 - 22:04:45
Đức Thánh Cha cỗ vũ các ca đoàn
VATICAN - ĐTC Bênêđictô XVI đề cao vai trò của thánh nhạc trong công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng và khích lệ các ca đoàn tích cực cộng tác vào công trình này.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 10-11-2012, dành cho 6 ngàn tham dự viên cuộc gặp gỡ do hiệp hội Italia các ca đoàn Cecilia tổ chức.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhắc đến vai trò của thánh nhạc, với kinh nghiệm và chứng từ của Thánh Augustinô, kể lại sự xúc động đến rơi lệ của người khi được nghe thánh ca tại Milano lúc mới tìm được đức tin. ĐTC nói: "Cảm nghiệm về các bài thánh ca Ambroxio mạnh mẽ đến độ Thánh Augustinô ghi khắc những thánh ca ấy trong ký ức và thường trưng dẫn trong các tác phẩm của người, và thánh nhân cũng đã viết tác phẩm De Musica về âm nhạc. Thánh Augustinô xác quyết rằng âm nhạc và bài ca hay có thể giúp đón nhận Lời Chúa và cảm thấy một sự xúc động lành mạnh. Chứng từ của Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu điều mà Hiến chế “Sacrosanctum Concilium” của Công đồng Chung Vatican II, theo truyền thống của Giáo Hội, dạy rằng "Thánh ca, cùng với lời nhạc, là thành phần cần thiết và đích thực của phụng vụ trọng thể” (số 112).

ĐTC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thánh nhạc trong việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng Tin Mừng. Ngài nhắc lại kinh nghiệm của văn hào người Pháp Paul Claudel. Ông đã trở lại nhờ nghe thánh ca Magnificat trong buổi hát Kinh Chiều Lễ Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Paris. Ông kể lại: "Trong lúc ấy, xảy ra một biến cố ảnh hưởng trọn cuộc sống của tôi. Trong khoảnh khắc, tâm hồn tôi được đánh động và tôi đã tin. Tôi tin với một sức mạnh gắn bó mạnh mẽ, với một sự nâng bổng trọn con người của tôi, với một xác tín vững mạnh, chắc chắn, đến độ không còn chỗ nào cho sự nghi ngờ, và trong cuộc sống sau đó của tội, không một lý luận nào, không một hoàn cảnh nào trong cuộc đời chao đảo của tôi có thể làm lay chuyển đức tin hoặc động chạm được đến đức tin ấy".

Và ĐTC nhắn nhủ thành viên các ca đoàn: "Anh chị em có một vai trò quan trọng: hãy dấn thân cải tiến chất lượng thánh ca phụng vụ, đừng sợ phục hồi và đề cao giá trị đại truyền thống âm nhạc của Giáo Hội. Truyền thống này được biểu lộ ở mức độ cao nhất trong nhạc bình ca và đa âm, như chính Công đồng chung Vatican II đã quả quyết". (S.C. 116) (SD 10-11-2012)


G. Trần Đức Anh OP