Facebook NewsFeed
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 11/11/2012 - 09:58:48
Tân TGM Canterbury (Anh giáo): “Tôi ủng hộ phong chức giám mục cho phụ nữ”
WHĐ (10.11.2012) – Hôm qua, 9-11-2012, Văn phòng Thủ tướng Anh loan báo Giám mục Justin Welby đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Canterbury. Trong một cuộc họp báo sau đó tại Điện Lambeth, trụ sở chính thức của Tổng Giám mục Canterbury, Tổng Giám mục, vừa được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo Giáo hội Anh giáo, tuyên bố: “Trong khoảng 10 ngày nữa Thượng Hội đồng chung sẽ bỏ phiếu về việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Tôi sẽ bỏ phiếu thuận”.

TGM Justin Welby, vừa mới nhận chức Giám mục Durham một năm trước đây, nói rằng việc bổ nhiệm này thật là thú vị và không hề được mong đợi.

TGM Justin Welby sẽ thay thế TGM Rowan Williams, người sẽ nghỉ hưu vào tháng 1-2013 sau một thập kỷ chiến đấu với những chia rẽ trong Cộng đồng Anh giáo trên toàn thế giới gồm khoảng 80 triệu người.

TGM Justin Welby, 56 tuổi, có vợ và 6 người con, là Tổng Giám mục thứ 105 của Giáo hội Anh giáo. TGM Welby nhận sứ vụ vào lúc Giáo hội Anh giáo chia rẽ trầm trọng vì vấn đề phong chức giám mục cho phụ nữ và hôn nhân đồng tính. Lễ nhậm chức dự trù diễn ra vào tháng 3-2013.

 

Thái Hoà