Facebook NewsFeed
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 11/11/2012 - 09:57:21
Đức Thánh Cha thành lập Hàn lâm viện Toà Thánh về tiếng Latinh
VATICAN - Hôm 10-11-2012, ĐTC Bênêđictô XVI đã ban hành Tự sắc "Latina Lingua" thành lập Hàn lâm viện Toà Thánh về tiếng Latinh nhắm cổ vũ việc học tiếng Latinh trong các cơ sở giáo dục Công giáo.

Trong phần đầu của Tự sắc, ĐTC nhắc đến tầm quan trọng của tiếng Latinh trong truyền thống Giáo Hội, sự suy giảm việc học ngôn ngữ này trong các chủng viện và học viện của Giáo Hội, và hiện tượng tái quan tâm đến tiếng Latinh tại nhiều nơi kể cả trong giới văn hoá đời. Để góp phần hỗ trợ nỗ lực quảng bá sự hiểu biết và sử dụng tiếng la tinh trong lĩnh vực Giáo Hội cũng như trong môi trường văn hoá rộng lớn hơn, ĐTC quyết định thành lập Hàn lâm viện Toà Thánh về tiếng Latinh, trực thuộc Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá.

Hàn lâm viện này có một vị Chủ tịch, một vị Tổng Thư ký do ĐTC bổ nhiệm, và có một Hội đồng Học vụ.

Phần hai của Tự sắc trình bày qui chế của Hàn lâm viện Toà Thánh về tiếng Latinh, gồm 10 điều khoản, được ĐTC phê chuẩn để thử nghiệm trong vòng 5 năm.

Khoản 2 của quy chế xác định rằng: Mục đích Hàn lâm viện Toà Thánh về tiếng Latinh là cổ vũ sự hiểu biết và học tiếng Latinh và văn chương Latinh cổ điển cũng như văn chương giáo phụ, tiếng Latinh thời trung cổ và thời nhân bản (thế kỷ 14), đặc biệt trong các cơ sở giáo dục Công giáo, nơi mà các chủng sinh và linh mục được huấn luyện. Ngoài ra, Hàn lâm viện cũng cổ vũ việc việc sử dụng tiếng Latinh như ngôn ngữ viết và nói.

Để đạt tới những mục tiêu ấy, Hàn lâm viện Toà Thánh chăm lo ấn hành sách báo, tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị nghiên cứu và các trình diễn nghệ thuật; mở và nâng đỡ các khoá học, các cuộc hội luận và các sáng kiến giáo dục khác, cộng tác với Giáo hoàng Học viện cao đẳng về Latinh; giáo dục các thế hệ trẻ về tiếng Latinh, kể cả qua các phương tiện truyền thông hiện đại...

Các điều khoản kế tiếp nói về nhiệm vụ của vị Chủ tịch, và Tổng Thư ký của Hàn lâm viện do ĐTC bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm; tiếp đến là Hội đồng Học vụ. Hàn lâm viện có các viện sĩ chính ngạch, với con số không quá 50 người, do vị Quốc vụ khanh Toà Thánh bổ nhiệm. Khi còn 80 tuổi, họ trở thành viện sĩ danh dự (emeriti). Ngoài ra còn có các viện sĩ thông tấn (membri corrispondenti).

Tự sắc của ĐTC cũng tuyên bố chấm dứt tổ chức Latinitas và tạp chí Latinitas của tổ chức này.

Cũng ngày 10-11-2012 ĐTC đã bổ nhiệm Giáo sư Ivano Dionigi, Viện trưởng Đại học Bologna, làm Chủ tịch đầu tiên của Hàn lâm viện Toà Thánh về tiếng Latinh, đồng thời bổ nhiệm Cha Roberto Spataro, dòng Don Bosco, làm Tổng Thư ký của Viện này. (SD 10-11-2012)


G. Trần Đức Anh OP