Facebook NewsFeed
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 10/11/2012 - 11:59:29
Lời cầu nguyện cho Đại hội X của Liên HĐGM Á châu
(Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, 10–16 tháng 12 năm 2012)

Lạy Thiên Chúa là Đấng hằng trung tín,
chúng con chúc tụng Chúa,
vì Chúa luôn hiện diện trong hành trình của chúng con trên miền đất Á châu này,
để sống và thi hành sứ mạng của Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chúng con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Thánh Thần Chúa,
trong sự tìm kiếm thiêng liêng sâu xa của các dân tộc tại châu Á,
trong những nền văn hoá và giá trị lâu đời,
cũng như trong cuộc tranh đấu cho người nghèo.
Với tâm tình biết ơn, chúng con hướng lòng đến Hội Thánh Chúa tại châu Á,
là đoàn chiên nhỏ bé mà Chúa ân cần chăm sóc,
có sứ mạng loan báo Đức Giêsu Kitô, Đấng ban sự sống cho mọi người.
Chúng con tạ ơn Chúa vì Liên Hội đồng Giám mục Á châu,
là khí cụ hiệp thông Chúa đã ban cho chúng con suốt bốn mươi năm qua.
Thánh Thần Chúa luôn đồng hành với chúng con,
trong sự tìm kiếm những nẻo đường thi hành sứ vụ trên đại lục mênh mông này.
Khi chúng con cử hành lễ kỷ niệm bốn mươi năm,
xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần xuống, để canh tân Hội Thánh Chúa tại châu Á.
 
Xin làm cho chúng con được lớn lên trong tình hiệp nhất;
xin khơi lên ngọn lửa Thánh Thần,
giúp chúng con thành những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng.
Xin ban sức mạnh để chúng con bước đi trên những con đường của châu Á,
can đảm loan báo Đức Giêsu,
trong cuộc đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hoá,
cũng như trong sự dấn thân cho người nghèo và những ai bị loại trừ.
Xin cho mọi dân tộc Á châu, nhất là những người nghèo,
gặp được ơn giải thoát nơi Đức Giêsu.
Xin cho thế giới này, đã bị tan nát vì tội lỗi, tìm được nơi Người ơn hoà giải.
Xin cho trái đất đã bị thương tổn này, gặp được nơi Người sự chữa lành.
Và xin cho hết mọi người nhìn nhận Đức Giêsu Kitô
là Đấng ban sự sống dồi dào. Amen.
 

FABC