Facebook NewsFeed
RSS EVERYTHING MEANING TO YOU
Cập nhật ngày: 12/07/2012 - 21:39:01

LỆNH LÊN ĐƯỜNG

(Tuần 15 TN B)

Từng hai người một lên đường

Tay không túi rỗng, tình thương ắp đầy

Khó nghèo thắm đẹp bài sai

Gieo Lời Chân Lý, gọi mời hồi tâm

 

Đẹp thay ngôn sứ Phúc Âm

Không màng của cải, không cần lợi danh

Với Chúa, trí tịnh lòng thanh

Với người, phục vụ chân thành yêu thương

 

Bàn chân đon đả lên đường

Bàn tay băng bó vết thương cuộc đời

Nói Lời hạnh phúc an vui

Cho người nhận biết Chúa Trời là Cha

 

Vì yêu nhân thế trổ hoa

Văn minh sự sống chan hoà niềm thương

Mỗi người một lệnh lên đường

Từ ơn Thanh Tẩy đẹp dường sứ ngôn

 

Chúa là thơ tứ, nhạc hồn

Kẻ đi gieo Chúa hân hoan vui mừng

Từng hai người một lên đường

Tay không túi rỗng tình thương ắp đầy.

12-7-2012

Mic. Cao Danh Viện