H2Onews Radio - Video News - WebTV Live - Agenda
Nhấn MENU: xem các video khác.
Nhấn LIVE: truyền hình trực tiếp từ Vatican.
(Sau đó, di chuyển cursor trên đầu khung hình, chọn TV > Web TV Live)
Nhấn MENU: xem các video khác.
Nhấn LIVE: truyền hình trực tiếp từ Vatican. (Di chuyển cursor trên đầu khung hình, chọn TV > Web TV Live)
Refresh
[Số lượt xem: 9260]